Investiční chování obyvatelstva

28. 06. 2004
Výzkum byl realizován v rámci pravidelného programu Factum Omnibus na reprezentativním souboru cca 1000 respondentů starších 15 let v květnu 2004.

Výstupem je závěrečná zpráva obsahující v některých oblastech vývoj již od roku 2000.

Studie je podrobněji zaměřena především na využívání jednotlivých investičních možností:

- stavební spoření,
- životní pojištění,
- penzijní připojištění,
- nákup podílu v podílovém fondu.