Investiční chování obyvatelstva

31. 08. 2005
Společnost Factum Invenio realizuje tuto studii zaměřenou na investiční chování českých domácností již od roku 1995. Poslední dotazování probíhalo ve dnech 20. 5. až 25.5.2005 na reprezentativní vzorku populace, který tvořilo 1017 občanů České republiky starších 15ti let.

Podrobný obsah studie:
- Občanské portfolio
- Ukládání peněz na běžný účet
- Stavební spoření
- Spoření doma, ukládání peněz stranou
- Ukládání peněz na vkladní knížku
- Životní pojištění
- Penzijní připojištění
- Způsob rozhodování o investování finančních prostředků
- Subjektivní hodnocení efektivnosti investování
- Změna finanční situace domácností za poslední dva roky
- Předpokládaná změna finanční situace domácností v příštích dvou letech

- Segmentace populace ČR podle investičního chování
- Aktivní investoři
- Pasivní investoři
- Konzervativní investoři
- Potenciální investoři

Výstupem je závěrečná zpráva obsahující v případě některých témat vývoj už od roku 2000.