Investiční chování obyvatelstva a koupě zboží na splátky

24. 10. 2003
Hlavním cílem studie je poskytnout informace o investičním chováním obyvatelstva a využívání možnosti koupě na splátky.

Výzkum byl realizován v rámci pravidelného programu Factum Omnibus na reprezentativním souboru cca 1000 respondentů starších 15 let v květnu 2003.
Výstupem je závěrečná zpráva obsahující v některých oblastech vývoj až od roku 1995.

Studie je zaměřena na využívá jednotlivých investičních možností
- stavebního spoření,
- životního pojištění,
- penzijního připojištění,
- termínovaných vkladů,
- vkladních knížek,
- nákupu bytů nebo domů, pozemků apod.

a na využívání koupě na splátky:
- znalost firem nabízející na splátky nebo úvěr spotřební zboží
- znalost úvěrových karet
- využívání a záměry prodeje na splátky
- využívání a zájem o půjčky od bankovních ústavů
- finanční situace obyvatelstva