IT/TELCO Monitor B2B

25. 11. 2005
Podrobný obsah studie:
- Spontánní a navozená znalost poskytovatelů telekomunikačních služeb
- Spontánní a navozená znalost dodavatelů informačních technologií
- Plánované investice do telekomunikací a IT
- Průměrné roční náklady firem na připojení k internetu, hlasové služby, hardware, software
- Důležitost atributů při rozhodování o výběru poskytovatele telekomunikačních služeb a dodavatele IT
- Spokojenost se stávajícími poskytovateli / dodavateli
- Plánovaná změna stávajícího poskytovatele / dodavatele
- Význam jednotlivých informačních zdrojů
- Voice over IP
- Podnikový informační systém

Výstupem je podrobná závěrečná zpráva v českém jazyce. Výsledky jsou ve studii uvedeny jednak za celý soubor a jednak podle jednotlivých segmentů (podle počtu zaměstnanců a podle zaměření činnosti).