IT/TELCO Monitor B2B

24. 11. 2005
Vyplývá to z výsledků aktuální vlny výzkumu IT/TELCO Monitor B2B, která byla provedena v listopadu 2005. Tato volně prodejná studie má za cíl přinést poskytovatelům služeb v uvedených oblastech informace o trhu B2B, o vnímání jejich společnosti ve srovnání s konkurencí, o rozhodovacím procesu při výběru dodavatele, zda respondenti uvažují o změně dodavatele služeb a produktů, plánované investice v příštím roce, apod. Cílovou skupinou jsou firmy a státní instituce s více než 20 zaměstnanci, dotazovány byly osoby, které rozhodují nebo spolurozhodují o výběru poskytovatelů telekomunikačních služeb a dodavatelů informačních technologií. Celkem bylo provedeno 500 telefonických rozhovorů. Výzkum zahrnoval 17 otázek k uvedeným tématům.

Spokojenost s dodavateli
Více než 90 % IT manažerů firem a institucí s více než 20 zaměstnanci je spokojeno se svými stávajícími poskytovateli telekomunikačních služeb a dodavateli informačních technologií. Relativně největší spokojenost panuje s poskytovateli internetu, s jejichž službami je 43 % respondentů „rozhodně spokojeno“. Nepatrně hůře jsou hodnoceni poskytovatelé fixních hlasových služeb.

„Případná nespokojenost se stávajícím poskytovatelem připojení k internetu se týká zejména rychlosti připojení, v menší míře cen a kvality připojení“, řekl Michal Peca, Key Account Manager společnosti Factum Invenio. „U poskytovatelů fixních hlasových služeb vadí zástupcům firem a institucí vysoká cena služeb a špatný přístup k zákazníkům ze strany poskytovatele“, dodal.

GRAF - Spokojenost se službami stávajícího poskytovatele/dodavatele - V PDF. DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Informační zdroje
IT manažeři firem a institucí považují za nejvýznamnější zdroj informací o produktech a službách poskytovatelů telekomunikačních služeb a dodavatelů informačních technologií internet. Za důležité považují také doporučení kolegů z oboru, odborný tisk a ceníky dodavatelů.

Respondenti, pro které je důležitým zdrojem informací internet, hledají informace zejména přímo na firemních stránkách dodavatelů a na vyhledávačích (nejvyužívanější pro tyto účely je Seznam.cz). Z odborného tisku jsou považovány za významný zdroj informací především časopisy Chip, Computer, PC World a Computer World.