Jak bydlí lidé v ČR a jaký je zájem o hypotéky

26. 06. 2006
Společnost Factum Invenio realizuje studii zaměřenou na bytovou situaci a hypoteční úvěry v České republice již od roku 1997. Výzkum probíhal ve dnech 18. 5. až 24. 5. 2006 na reprezentativním vzorku populace, který tvořilo 1002 občanů České republiky starších 15ti let.

Češi jsou spokojeni se svým bydlením
Naprostá většina populace je spokojena se svým bydlením. Rozhodně spokojena je pětina lidí a spíše spokojeny jsou dvě pětiny Čechů.

GRAF- V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Bydlení ve vlastním
Pokračuje trend pořizování vlastního bydlení, a to jak na úkor nájemního, tak družstevního bydlení. V současné době bydlí ve vlastním domě 43 % lidí a ve vlastním bytě bydlí 22 % Čechů. Ve vlastním domě žijí především lidé z obcí s méně než 5 tisíci obyvateli a obyvatelé Středočeského a Zlínského kraje. Vlastníky bytu jsou zase častěji Pražané a lidé žijící ve velkoměstech.
O tom, že je v současnosti na trhu dostatečná nabídka bydlení, je přesvědčeno 48 % populace.

Financování bydlení prostřednictvím půjčky nebo úvěru
Nabídku financování bydlení považuje za širokou více než polovina Čechů. „Prostřednictvím úvěru nebo půjčky financuje dnes své bydlení 17 % populace České republiky. Z hlediska typu úvěru či půjčky využívají lidé nejčastěji úvěr od stavební spořitelny a hypoteční úvěr“, uvedla Jana Zíková, Key Account Manager společnosti Factum Invenio.

Výdaje na bydlení
Téměř polovina lidí žijících v nájemních či družstevních bytech nebo v podnájmu platí v současnosti nájem bez služeb ve výši 2.001 až 4.000 korun. Více než 8.000 korun platí nyní za bydlení 5 % domácností.

Deregulace nájemného
Deregulaci nájemného považují za správnou dvě pětiny Čechů (40 %). Celkem 46 % deregulaci nájemného za správnou nepovažuje a 14 % nedokázalo odpovědět. O změně bydlení v důsledku deregulace uvažuje každý sedmý člověk, který v současnosti nebydlí ve vlastním bytě nebo domě.

Výstupem z výzkumu je volně prodejná studie, která mapuje toto téma za celou ČR v následujících oblastech:
- Typy vlastnictví bydlení
- Spokojenost s bydlením, osobní problémy v oblasti bydlení
- Hodnocení výdajů na bydlení vzhledem ke kvalitě bydlení
- Postoje k bydlení – stát versus občan
- Postoje k deregulaci
- Využívání úvěru / půjčky na financování bydlení
- Použití hypotečního úvěru
- Poskytovatel hypotečního úvěru, výše hypotečního úvěru, doba splatnosti
- Deklarace zájmu o hypoteční úvěr
- Uvažovaný účel hypotečního úvěru, poskytovatel, doba splatnosti, výše úvěru a splátek