Jak platí české domácnosti za služby

05. 09. 2008
Agentura Factum Invenio realizovala v rámci svého dlouhodobého programu zaměřeného na klíčové otázky života české veřejnosti šetření zaměřené na pravidelné platby domácností. Dotazování proběhlo v květnu 2008 na reprezentativním vzorku 952 občanů ČR ve věku od 18 let, získané kvótním výběrem.

Více než 90 % českých domácností platí pravidelně za elektřinu a televizi, přes 80 % pak za odvoz odpadu, vodné a stočné a za rozhlas.

Za které služby platí Vaše domáctnost poplatky?


Nejčastějším způsobem platby je SIPO. Tuto formu platby využívají domácnosti především k platbám televizních a rozhlasových poplatků, plynu, elektřiny a teplé vody.

Dalším často využívaným způsobem placení služeb je převod z účtu na účet nebo příkaz k úhradě. Některé domácnosti tímto způsobem platí pojištění domácnosti, příspěvky do fondu oprav a účty za pevné telefonní linky. Pojištění domácnosti a pevnou telefonní linku hradí lidé také složenkou na poště.

Jakým způsobem nejčastěji platí Vaše domáctnost poplatky?

Další informace budou obsaženy v podrobné, volně prodejné zprávě, která se bude zabývat pravidelnými platbami domácností se zaměřením na platby za energie a pojištění domácností.