Jak si stojí kurzové sázky ve střední Evropě

31. 08. 2010
Češi se baví kurzovými sázkami nejvíce ve střední Evropě. Zkušenost s kurzovým sázením má každý třetí dospělý Čech a každý čtvrtý Slovák, jde o aktivitu pro miliony lidí. V Polsku se sázení věnují především mladí lidé do 34 let. Většina lidí má ke kurzovému sázení neutrální či pozitivní vztah. Fotbal a hokej jsou vlajkové sporty kurzového sázení, dostihy si na druhou stranu s kurzovým sázením spojují nejvíce lidé, kteří si nikdy nevsadili.

„I v době internetu a chytrých mobilních telefonů se nejvíce sází na tradičních pobočkách sázkových kanceláří,“ komentuje výsledky Jan Herzmann  ředitel agentury Factum Invenio. „Objemy sázek na internetu a přes telefon však zažívají obrovský boom, do sázení se zapojují nové skupiny hráčů, kteří sází třeba z pohodlí domova. Jde zejména o mladší generaci hráčů do 34 let,“ upřesňuje Jiří Bunda, generální ředitel Fortuna Entertainment Group.


Kurzové sázky jsou především mužskou záležitostí

Každý třetí Čech, každý čtvrtý Slovák a každý desátý Polák starší 18 let má zkušenost s kurzovým sázením, jde o masovou záležitost, sází miliony lidí ve všech zemích regionu.

Zkušenost s kurzovým sázením (v %)


Jednoznačně častěji sází muži než ženy (48 % ku 12 % v Čechách, 41 % ku 9 % na Slovensku a 20 % ku 2 % v Polsku). Zatímco v Čechách si zahráli nejčastěji lidé ve věku 30-44 let (39 %), na Slovensku generace ve věku 30-59 let (29 %), tak v Polsku jsou to nejčastěji lidé mladší 34 let (19 %). Nejméně často si ve všech zemích kurzovou sázku vsadili lidé v důchodovém věku. Jde spíše o zábavu pro střední vrstvy - pro lidi ve všech zemích je společným rysem, že kurzové sázky nehrají lidé s nižšími příjmy v domácnosti.


Sázení lidem příliš nevadí, negativní vztah má jen menší části veřejnosti

Jen 28 % lidí v Polsku a 44 % v Čechách má ke kurzovému sázení negativní vztah. Relativně nejkritičtější postoj zaznamenalo Factum invenio na Slovensku, kde má ke kurzovému sázení negativní vztah 48 % lidí. Zároveň platí, že lidé, kteří si už kurzové sázení vyzkoušeli, jej hodnotí mnohem pozitivněji.

Vztah ke kurzovému sázení


Pozitivněji nahlížejí na kurzové sázení v obou zemích muži a lidé ekonomicky aktivní. Zjednodušeně lze říci, že vyšší příjmové skupiny se stavějí ke kurzovým sázkám méně kriticky. Naopak čím jsou lidé starší, tím negativnější jsou jejich názory.


S kurzovým sázením si lidé spojují hlavně fotbal a dostihy

Lidé v Čechách a na Slovensku spojují s kurzovým sázením nejčastěji trojici sportů: fotbal – lední hokej – dostihy. V Polsku to je to v prvé řadě fotbal a pak dostihy. Další sporty jsou spojovány se sázkami už méně často.

Ti, kteří nikdy nehráli, si přiřazují jednotlivé sporty ke kurzovým hrám méně často. Jedinou výjimkou jsou dostihy. Pro zajímavost na Slovensku a v Polsku mají tito „nehráči“ asociaci s koňskými dostihy dokonce častěji než lidé, kteří kurzové hry již někdy v životě hráli.


Sporty nejčastěji spojované s kuzovým sázením


Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Tel.: +420 731 403 699
Fax: +420 233 111 002
e-mail: herzmann@ppmfactum.cz