Jak trávíme svůj volný čas?

20. 05. 2010
Volnočasové aktivity české populace a českých uživatelů internetu

Uvedená zjištění vycházejí z aktuální vlny pravidelného výzkumu Zpráva o českém internetu (ZOČI). Letos jsme se poprvé zabývali i tématem trávení volného času.

Vybavenost domácností počítači a internetem dlouhodobě roste, stejně jako frekvence využívání internetu. V současné době disponuje připojením k internetu z domova přibližně 59 % obecné populace ČR a tento podíl se v posledních letech významně zvyšuje. Přístup k internetu celkově, tedy nejen z domova, mají téměř dvě třetiny (66 %) populace.

Nejrozšířenější způsoby trávení volného času

Výsledky výzkumu ukazují, že se lidé ve volném čase věnují zejména pasivním aktivitám. V případě obecné populace ČR převažuje sledování televize, u online populace je to pak surfování po internetu. Mezi další frekventované volnočasové aktivity patří posezení s rodinou, vaření, četba, či poslech hudby.

Rovněž aktivní trávení volného času je rozšířenější mezi uživateli internetu. Procházky a pobyt v přírodě představují pravidelnou činnost pro 38 % z nich, ale pouze pro čtvrtinu populace obecné. Pravidelně sportuje přibližně každý čtvrtý uživatel internetu (25 %), zatímco v obecné populaci je to přibližně 13 %.

Způsoby trávení volného času


Volnočasové aktivity podle věku

Podíl osob pravidelně sledujících televizi se s věkem zvyšuje. Totéž lze říci i o četbě novin, knih a časopisů nebo o zahradničení. Naopak surfování po internetu, poslech hudby a sportování je doménou mladších věkových skupin, tj. hlavně populace ve věku do 30 let. Pravidelné procházky a pobyt v přírodě jsou nepatrně častější u osob nad 60 let, u ostatních věkových skupin je zastoupení této aktivity poměrně vyrovnané. Podobné rozložení podle věku má i péče o domácí zvířata, které se však nejintenzivněji věnují lidé ve věkové kategorii 51 – 60 let.

Vybrané volnočasové aktivity podle věku


Internet jako informační zdroj pro volnočasové aktivity

Z aktivit, kterým se uživatelé internetu věnují alespoň občas, je internet nejčastěji využíván jako zdroj informací pro vaření a četbu. Přibližně každý třetí uživatel používá internet též jako pomocníka v souvislosti s poslechem hudby, aktivitami na PC mimo internetu a návštěvou kulturních akcí.

Ženy v internetové populaci využívají internet jako pomocníka častěji než muži pro většinu sledovaných aktivit. Výjimku představují pouze sportovní aktivity (zejména pasivní), aktivity na PC mimo internetu a automobilismus, které vyhledávají významně častěji muži, a to v internetové i v obecné populaci. V obecné populaci je podíl mužů a žen, kteří si nechávají poradit, rovnoměrněji rozložený, i zde však ženy významně více vyhledávají informace o vaření, péči o zevnějšek a zdraví, kulturních akcích a vzdělávání.

Internet jako pomocník pro volnočasové aktivity podle pohlaví


Zprávu o českém internetu připravuje společnost Factum Invenio již od roku 2001. Výzkum je realizován mezi:

  • Aktivními uživateli internetu (využívají internet nejméně jednou týdně)
  • Obyvateli ČR (obecná populace) v rámci pravidelného omnibusového šetření


Oba vzorky čítají přibližně 1000 osob a jsou získány metodou kvótního výběru podle základních socio-demografických charakteristik.

Sběr dat pro aktuální vlnu proběhl 11. – 19. dubna (část internetová populace) a 23. – 28. dubna 2010 (část obecná populace).Pro další informace prosím kontaktujte:
Hana Karbulová
Tel.: +420 731 403 659
Fax: +420 233 111 002
e-mail: karbulova@ppmfactum.cz