Jak veřejnost vnímá oslavy 60. výročí osvobození

05. 05. 2005
Firma Factum Invenio položila v rámci svého programu Factum Omnibus aktuální otázky týkající se chystaných oslav 60. výročí osvobození. Dotazování proběhlo ve dnech 8. - 13. 4. 2005 na reprezentativním vzorku 1054 občanů České republiky starších 15 let, získaném kvótním výběrem.

Většina veřejnosti souhlasí s tím, že 60. výročí osvobození by se mělo připomenout (s tím, že by se výročí připomínat nemělo, souhlasí 30 % lidí). Zároveň pro většinu lidí toto výročí osobně něco znamená (nic neznamená pro 34 % lidí). Připomínání výročí osvobození je podle většiny české veřejnosti nutné i kvůli sílícímu nebezpečí neonacismu a stále aktuálnímu tématu války pro současnost (souhlasí 80 %, resp. 67 %).

Zároveň se však veřejnost domnívá, že připomenutí 60. výročí osvobození ČR by nemělo být příliš okázalé (souhlasí 81 %). I přes nutnost si toto výročí připomenout by se mělo myslet více na budoucnost než na minulost (souhlasí 82 %).

Veřejnost je rozdělena v názoru, zda má 60. výročí osvobození význam hlavně pro lidi, kteří válku zažili – s tím souhlasí 50 % lidí, nesouhlasí 47 %.

Názory na připomenutí 60. výročí osvobození se liší zejména podle věku respondentů. Starší lidé nad 60 let, tedy generace pamatující válku, častěji souhlasí s tím, že by se osvobození i tolik let po válce mělo připomínat (souhlasí 79 %). S připomínáním souhlasí starší lidé častěji i v souvislosti s nebezpečím neonacismu (souhlasí 87 %) a aktuálních válečných hrozeb (souhlasí 84 %).

Pro mladší lidi (ve věku do 29 let) naopak výročí osvobození častěji osobně nic neznamená (souhlasí 51 %). Více jich souhlasí i s tím, že tolik let po válce není potřeba si výročí osvobození nijak zvlášť připomínat (souhlasí 38%), že toto výročí má význam hlavně pro lidi, kteří válku zažili (souhlasí 63 %). Mladí lidé též častěji nesouhlasí s tím, že takové výročí se má připomínat, protože téma války je stále aktuální (nesouhlasí 40 %).

Střední generace si častěji než mladší i starší lidé myslí, že výročí osvobození by se připomínat mělo, ale důležitější je zabývat se budoucností než minulostí.

Česká veřejnost se domnívá, že v souvislosti se 60. výročím osvobození ČR by se měly připomenout zejména zásluhy válečných hrdinů (souhlasí 79 % lidí). Dalšími preferovanými formami oslav jsou uvedení filmů s válečnou tématikou (souhlasí 72 %) a uvedení diskusních pořadů s touto tematikou (souhlasí 64 %). Veřejnost většinově souhlasí i s ukázkami historické vojenské techniky (souhlasí 55 %). S nejnižší mírou souhlasu se setkala podpora přehlídek současné vojenské techniky, tu by podporovala asi třetina lidí (souhlasí 35 %).

Starší lidé častěji souhlasí s připomenutím zásluh válečných veteránů (souhlasí 86 % lidí nad 60 let), s uvedením filmů s válečnou tematikou (souhlasí 82 %) i s uvedením diskusních pořadů v televizi (souhlasí 75 %). S těmito formami připomenutí výročí osvobození souhlasí naopak méně často lidé do 29 let.

S přehlídkou vojenské techniky souhlasí častěji muži než ženy (59 % mužů souhlasí s přehlídkou historické vojenské techniky, 39 % souhlasí s přehlídkou současné vojenské techniky). S přehlídkou historické vojenské techniky souhlasí nejčastěji v Plzeňském kraji (70 % souhlasí), kde mají tyto přehlídky svou pravidelnou tradici.

Na otázku, jakým jiným způsobem by mělo být 60. výročí osvobození připomenuto, byly nejčastěji zmiňovány větší oslavy – průvody, zábavy, ohňostroje, koncerty. Dále by to měly být besedy s mladými lidmi ve školách, což lze považovat za snahu informovat mladé lidí o věcech, které by se ve společnosti neměly zapomenout. Často byla uváděna i nutnost uctít kromě válečných hrdinů i oběti války. Jako další byly zmiňovány rozhovory s účastníky bojů, vyvěšování vlajek, připomenutí v tisku, výstavy a rekonstrukce tehdejších událostí, archivní dokumenty z války uváděné v televizi a přednášky a diskuse odborníků.