Jaký byl rok 2012 a co očekáváme od roku 2013?

19. 12. 2012
Ač se podle médií máme stále hůř a hůř, tak lidé nejčastěji hodnotí rok 2012 jako rok, který nijak nevybočoval od roku předchozího. I do roku 2013 se nedívají Češi s velkým pesimismem, ale jisté obavy mají. Mladí lidé vidí příští rok optimisticky, střední generace se strachuje o zaměstnání a senioři se obávají finančních a zdravotních problémů.


Jaký byl rok 2012?

Právě končící rok 2012 hodnotí 18 % populace pozitivně, nejčastěji lidé mladí ve věku 15-29 let, lidé vysokoškolsky vzdělaní s nadprůměrnými příjmy. Téměř polovina obyvatel Česka (47 %) nevnímá, že by se jejich životní situace v porovnání s předchozím rokem výrazně změnila. Pro 34 % lidí byl rok 2012 horší než rok 2011. Častěji pociťují rok 2012 jako horší lidé středního věku a senioři, lidé s nejnižšími příjmy a s velmi nízkým vzděláním.

Hodnocení roku 2012


Pokud lidé hovoří o zlepšení, pak nejčastěji v oblasti partnerských vztahů, ty se v porovnání s předchozím rokem 2011 zlepšily pro 39 % z nich. Naopak zhoršení pociťovali obyvatelé České republiky ve své finanční situaci, zhoršila se u 43 % lidí.

Hodnocení roku 2012


Co se nám v roce 2012 nejvíce podařilo?

Odpovědi úzce korelují s věkem populace. Mladší lidé jsou šťastní z narození dítěte, pořízení vlastního bydlení, ukončení studia a hezké dovolené. Lidé středního věku se nejvíce radují z dobré práce a z udržení zaměstnání a nejstarší generace oceňuje, že jim v rámci možností slouží zdraví a těší se z vnoučat i ze svých dětí. Nicméně 9 % lidí nepotěšilo v roce letošním vůbec nic, nejméně důvodů k radosti má generace ve věku 45-59 let.

Co očekáváme od roku 2013?

Bojíme se roku 2013? Na to je jednoduchá odpověď, jak kdo. Mladí jsou optimisté, střední generace a senioři může někdo vnímat jako realisty či mírné pesimisty. Žádné změny neočekává 46 % lidí, pozitivní očekávání má 26 % populace a 28 % vidí budoucí rok 2013 jako horší než rok 2012. Pozitivní očekávání se snižují s rostoucím věkem, 36 % lidí do 44 let se dívá na rok 2013 optimisticky oproti pouze 14 % lidí nad 60 let. Optimismus vzrůstá i se zvyšujícím se vzděláním lidí.

Očekávání od roku 2013


Nejpozitivněji se lidem jeví oblast partnerských vztahů a rodiny, pro 38 % prý bude rok 2013 lepší než rok 2012, ve věku do 29 let to dokonce očekává více než polovina (55 %) lidí. Nejčastěji jisté obavy vyjadřují senioři, strach mají především ze zhoršení finanční (47 %) a zdravotní (32 %) situace. Střední generace 45-59 let nejvíce očekává pracovní problémy, obává se hlavně ztráty zaměstnání.

Očekávání od roku 2013


Výzkumné šetření proběhlo v listopadu 2012 v rámci pravidelného omnibusového šetření Factum Omnibus na reprezentativním vzorku 499 respondentů ČR starších 15 let vybraných kvótním způsobem.
Pro další informace prosím kontaktujte:
Markéta Šafová
Head of Healthcare Research
gsm: +420 731 403 646
safova@ppmfactum.cz