Jan Herzmann nadále předsedou ČMS

11. 11. 2004
Jan Herzmann k tomu řekl: „Vnímám výsledek voleb především jako souhlas s cestou, po níž jsme se snažili v posledních letech Českou marketingovou společnost vést. Vedle toho mne těší, že Factum Invenio je vnímáno jako stabilizovaná firma, jehož vedoucí představitel si může dovolit věnovat podstatnou část své kapacity profesní asociaci. Doufám, že nezklamu ani členskou základnu ČMS, ani kolegyně a kolegy v agentuře, jejichž podporu jsem v nesnadném uplynulém roce mnohokrát pocítil.“

Informace o Factum Invenio:
Společnost Factum poskytuje své služby od roku 1991, kdy byla založena jako jedna z prvních soukromých agentur výzkumu trhu v bývalém Československu. Je známa díky dokonalé znalosti české společnosti a českého trhu. Mezinárodní zkušenosti získala zejména díky mnohaleté participaci na činnosti předního světového řetězce TNS, v němž působila jako Sofres-Factum a později TNS Factum. S téměř 50 kvalifikovanými zaměstnanci a tisícovkou vyškolených tazatelů se řadí mezi top 10 výzkumných agentur v České republice. Vedle klasického marketingového výzkumu nabízí Factum Invenio také konzultace a návrhy komplexních marketingových řešení.

Factum Invenio je členem evropské asociace marketingového výzkumu ESOMAR, členem české oborové asociace SIMAR, členem České marketingové společnosti, Francouzsko-české obchodní komory a členem Britské obchodní komory v ČR. Pro zabezpečení maximální kvality služeb dodržuje při dotazování a zpracování údajů metodická pravidla a etické principy těchto organizací. Další informace naleznete na www.factum.cz

Informace o ČMS:
Česká marketingová společnost (ČMS) je dobrovolná nezisková organizace, která sdružuje marketingové pracovníky a zájemce o marketing formou kolektivního a individuálního členství. Z původního poslání co nejvíce přispívat k rozšíření marketingu v České republice se v současné době zaměřuje především na podporu komunikace mezi marketingovými odborníky, zvyšování kvality marketingového řízení a marketingových činností.