Jana Myšková ve vedení Factum Invenio

01. 09. 2010

Factum Invenio, přední poskytovatel služeb v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění, posiluje svůj odborný a manažerský tým. Jana Myšková nastupuje do vedení společnosti jako ředitelka Psychologické laboratoře.

PhDr. Jana Myšková se ujímá vedení Psychologické laboratoře, kterou před lety vybudovala přední česká specialistka na psychologii spotřebitele a marketingový výzkum doc. PhDr. Jitka Vysekalová, PhD. Toto specializované pracoviště se dlouhodobě zaměřuje na rozvoj kvalitativních výzkumných postupů, které přispívají k co nejhlubšímu poznání motivů a postojů cílových skupin. Klientům poskytuje i netradiční výzkumná řešení, pokud to je pro jejich obchodní cíle užitečné.

J. Myšková vystudovala psychologii na Filozofické fakultě UK v Praze. První odborné zkušenosti sbírala v oblasti poradenství. Před nástupem do Factum Invenio působila 15 let v marketingovém výzkumu v GfK Praha. Vedla, realizovala a koordinovala více než šest set lokálních
i mezinárodních projektů jak z oblasti kvalitativního, tak i kvantitativního výzkumu. Získala bohaté zkušenosti nejen jako moderátorka skupinových diskusí a individuálních rozhovorů, ale především jako analytička i konzultantka v oblastech zdravotnického výzkumu, komunikace, finančního výzkumu, FMCG, sociálního výzkumu, automobilismu aj. Do Factum Invenio tak J. Myšková přináší dlouholeté odborné i manažerské zkušenosti, podrobné znalosti klientských potřeb i koncepci rozvoje klientské péče v prostředí výzkumné agentury. “Velmi ráda jsem přijala příležitost uplatnit své znalosti ve společnosti Factum Invenio, kde je vytvořen prostor nejen pro realizaci kvalitativních výzkumů trhu, ale do značné míry také pro rozvoj psychologických a etnografických metod zkoumání,“ uvedla při příležitosti svého uvedení do funkce J. Myšková.

Jan Herzmann, managing partner skupiny ppm factum a jednatel Factum Invenio, upozornil na širší souvislosti tohoto posílení společnosti: „Jana Myšková přichází s vizí dalšího rozvoje Psychologické laboratoře, která bude sloužit nejen výzkumu na platformě Factum Invenio, ale zprostředkovaně i rozvoji služeb, které skupina ppm factum nabízí na poli field marketingu. Spolupráce s touto významnou osobností českého marketingového výzkumu tak znamená další krok na cestě k upevnění pozice skupiny ppm factum jako lídra trhu.“