Jára Cimrman – génius, který se neproslavil

28. 02. 2007
Firma Factum Invenio položila v rámci svého programu Factum Omnibus otázky týkající se hodnocení vybraných osobností českých dějin. Šetření proběhlo ve dnech 15. – 21. února 2007 na reprezentativním vzorku 1030 obyvatel ČR ve věku od 15 let, získaném kvótním výběrem.

Největší český velikán
První část reprezentativního průzkumu se věnovala otázce, koho Češi považují za největšího českého velikána. Expertní tým agentury Factum Invenio, doplněný o externí konzultanty, sestavil seznam osobností, který byl v rámci průzkumu předložen respondentům k posouzení s otázkou, kdo z nich byl podle názoru respondenta největší český velikán.

Kdo byl největším českým velikánem?

Na žádné z testovaných osobností se neshodla většina české veřejnosti. Největší část občanů (41,3 %) vybrala za největšího českého velikána Přemysla Oráče, Jára Cimrman se s 35,1 % zařadil těsně na druhé místo. S velkým odstupem následuje Kouzelník Žito, kterého vybralo pouhých 4,6 %.

Historická perspektiva však dává Járovi Cimrmanovi naději. Více než 40 % mladé i mladší střední generace staví na první místo Járu Cimrmana. Přemysla Oráče tak preferují vlastně jen ti, kteří strávili většinu života za minulého režimu. V nejstarší generaci považuje za velikána Jiráskem propagovaného zemědělce dvakrát tolik Čechů (50,8 %) než Járu Cimrmana (25,0 %).

Kdo byl největším českým velikánem?

Kdo si zaslouží horu?
Druhá část reprezentativního průzkumu se danou problematikou zabývala z geografického hlediska. Přinesla poznatek, že ani zde se nevytvořila jasná názorová většina. Ve shodě s výše uvedenými poznatky má nejvíce zastánců (40,0 %) názor, že pojmenování nějaké hory po své osobě by si nejspíš zasloužil Přemysl Oráč. Průzkum se bohužel nevěnoval otázce, zda by mělo jít o horu například v Polabí nebo na jiném místě na zeměkouli. Járu Cimrmana staví na první místo žebříčku těch, kteří by si zasloužili vlastní horu, 29,0 % české veřejnosti. Třetí se z hlediska frekvence odpovědí umístil opět s velkým odstupem Kouzelník Žito s 4,8 %.

Po kom pojmenovat horu?

Na tomto místě je vhodné připomenout výsledky řady marketingových průzkumů, podle nichž budoucí trendy postojů a chování české veřejnosti jako první signalizuje hlavní město Praha. Nelze proto přehlédnout zjištění, že v metropoli není na prvním místě Přemysl Oráč, nýbrž se 43,0 % Jára Cimrman.

Po kom by horu pojmenovali Pražané?