Je naše chování na slunci zodpovědné?

31. 05. 2004
Cílem tohoto průzkumu bylo zjistit:
Jak jsou na tom Češi s informovaností o nebezpečí slunečního záření?
Zda je sluneční záření vnímáno jako hrozba, která způsobuje nevratná poškození kůže, nebo v krajním případě rakovinu?
Zda lidé používají dostatečnou ochranu před negativními vlivy slunečního záření?
Zda lidé používají přípravky ochrany před sluncem? Hlavní důvody, proč někteří lidé tyto přípravky používají a naopak, proč je někteří lidé nepoužívají?

Stupeň informovanosti české veřejnosti o nebezpečí slunečního záření, je dostatečný, tvrdí 74 % populace starší 15 let věku. Nicméně, výsledky výzkumu ukazují, že skutečná informovanost českého národa není až tak vysoká a lidé danému tématu úplně nerozumí, i když jsou sami přesvědčeni o opaku.

Sluneční záření má obecně neblahý vliv na kůži (30 %), ale lidé si neuvědomují konkrétně, jaké potenciální nebezpečí sluneční záření představuje. Podle nich, sluneční záření způsobuje rakovinu (29 %), rakovinu kůže (9 %), popáleniny (7 %) a stárnutí kůže včetně vrásek (6 %). Více než polovina lidí (61 %) odpověděla, že neví!

Poté, co lidé obdrží informaci o tom, jaké dopady má sluneční záření, převážná většina Čechů (86 %) souhlasí s tím, že sluneční záření způsobuje nevratná poškození kůže, nebo v krajním případě rakovinu -je zde viditelná nutnost více informovat veřejnost o těchto rizicích, protože sama od sebe si tyto hrozby nepřipouští, nebo o nich neví.

66 % lidí je přesvědčeno, že používá dostatečnou ochranu před negativními vlivy slunečního záření. O dostatečné ochraně jsou přesvědčeni lidé, kteří přípravky ochrany před sluncem používají, tak i ti, kteří žádné opalovací krémy nepoužívají - toto opět vede k závěru, že je zapotřebí více vzdělávat lidi o dané problematice a apelovat na jejich přístup k ochraně kůže před sluncem.

Opalovací přípravky, nebo-li přípravky na ochranu před sluncem používá 62 % Čechů. Opalovací přípravky používají častěji ženy ve věku 18 - 44 let a muži ve věku 15 – 29 let věku. Starší lidé nad 60 let věku přípravky ochrany před sluncem používají ze všech sledovaných věkových skupin nejméně. I když tito lidé jezdí k moři a na hory méně, než lidé v produktivním věku, neuvědomují si, že je třeba se chránit například i při práci na zahrádce.

Strach ze spálení (47 %), strach z rakoviny (23 %) a ochrana kůže proti záření (9 %), jsou nejčastější důvody, které vedou k používání prostředků ochrany před sluncem.

Jako nejčastější důvod, proč někteří lidé nepoužívají opalovací prostředky, je nevystavování se slunci (73 %). Dalšími důvody jsou např. přesvědčení, že přípravky na ochranu před sluncem se používat nemusí, zvyk nic nepoužívat, přírodní snědá pokožka, přílišná pracnost a časová náročnost při aplikaci opalovacího prostředku.Osvětový projekt celorepublikového rozsahu Dny slunce bez rizika

Po velkém úspěchu projektu Centrum ochrany před sluncem, který byl realizován v předchozích letech a měl podobu edukativního stanu v centru Prahy a Brna, Laboratoře VICHY rozšiřují své osvětové aktivity na více míst České republiky a napomáhají poskytnou cenné informace o nebezpečí slunečního záření široké veřejnosti.

V roce 2004 iniciují Laboratoře VICHY ve spolupráci s vybranými partnerskými lékárnami projektu osvětový projekt unikátního rozsahu:

Dny slunce bez rizika

Projekt se bude konat ve 45 partnerských lékárnách projektu ve 32 městech po celé České republice ve dnech 9., 10. a 11. června 2004. Informace o nebezpečí slunečního záření a poradenství o ochraně před tímto zářením bude podávat odborník na danou problematiku – speciálně vyškolený lékárník. Odborným garantem projektu je Česká dermatovenerologická společnost J.E. Purkyně.

Projekt navazuje na celosvětové edukativní aktivity Laboratoří VICHY a na již zmiňovaný projekt Centrum ochrany před sluncem realizovaný v minulých letech. Cílem projektu je poskytnout informace a zvýšit povědomí o problematice slunečního záření zejména s ohledem na stále neuspokojivý stupeň vzdělanosti naší veřejnosti v této oblasti. Proto se projekt rozšiřuje do více míst. Odborné poradenství poskytují sami lékárníci ve vyhrazeném prostoru lékárny.

Průběh poradenství v lékárně: Lékárník poskytuje na vyhrazeném a dobře viditelném místě krátkou přednášku o slunečním záření a o jeho vlivu na kůži. Dále provede individuální diagnostiku pro stanovení fototypu a doporučí vhodné chování na slunci, adaptované danému fototypu a intenzitě sluneční expozice. Návštěvník si z lékárny odnese informační materiály.

Seznam konkrétních lékáren, ve kterých akce probíhá se zájemci mohou dozvědět na infolince: 222 193 772 a také na stránkách projektu www.dnysluncebezrizika.cz