Je výstavba nových developerských projektů dostatečně podpořena poptávkou nebo spíše sázkou do loterie?

20. 06. 2010

Společnost Factum Invenio položila v rámci svého programu Factum Omnibus sadu otázek zaměřených na hypoteční a spotřební úvěry u obyvatel České republiky. Šetření proběhlo ve dnech 7. 5. - 12. 5. 2010 na reprezentativním vzorku 973 obyvatel ČR starších 15 let, získaném kvótním výběrem.

Do pěti let by chtělo smlouvu o hypotečním úvěru uzavřít celkem 5 % osob a někdy v budoucnosti uvažuje o hypotéce celkem 10 % osob. O hypoteční úvěr vůbec nemají zájem více než tři čtvrtiny obyvatel ČR (77 %).

Měl/a byste zájem o hypoteční úvěr?


Častěji projevují zájem sjednat si hypoteční úvěr do budoucna lidé do 29 let. Přes 5 % z nich uvažuje o sjednání úvěru do pěti let, téměř 17 % uvádí, že o tento druh úvěru by měla zájem v budoucnu, cca 8 % využití zvažuje a 8 % lidí o úvěr zájem mít bude, ale nejsou si jisti, zda jej budou schopni splácet. O sjednání hypotečního úvěru do pěti let mají také častěji zájem lidé se středoškolským vzděláním (4,8 %) a ekonomicky aktivní (4,6 %).

Naopak zájem o sjednání úvěru do budoucna klesá u lidí nad 30 let. Jedná se především o lidi ekonomicky neaktivní a se souhrnným příjmem v domácnosti do 20.000 Kč.

Zájem o hypotéku je jednoznačně podmíněn typem bydlení. Je pochopitelné, že především lidé s nájemní smlouvou uvažují o hypotéce častěji než ostatní, kteří bydlí „ve svém“. Hypotéce jsou více nakloněni lidé, kteří bydlí v obecních bytech. Na rozdíl od lidí, kteří žijí v bytech s neregulovaným nájmem, uvažují častěji v konkrétních časových horizontech a méně mlhavých termínech.

Zájem o hypoteční úvěr podle typu bydlení


Další informace o vývoji hypotečních a spotřebních úvěrů ve vztahu k bydlení jsou obsaženy v podrobné, volně prodejné studii „Hypoteční a spotřebitelské úvěry ve vztahu k bydlení – 2010“.
Pro další informace prosím kontaktujte:
Andrea Staňková
Tel.: +420 233 111 010
Fax: +420 233 111 002
e-mail: stankova@ppmfactum.cz