Kam se letos chystají Češi na dovolenou?

25. 06. 2003
Dvě třetiny lidí (66,1 %), kteří už mají dovolenou zhruba naplánovanou, zůstávají v ČR a jedna třetina (33,8 %) se chystá na cestu do zahraničí. Do zahraniční se chystají nejčastěji mladí lidé do 17 let (47,9 %), naopak nejméně lidé nad 60 let (22,1 %). Více budou cestovat také lidé s vyšším vzděláním (středoškolské s maturitou nebo vysokoškolské) a s vyššími příjmy (nad 25 tis. Kč čistého na domácnost).

Lidé se chystají navštěvovat hlavně evropské státy, a to tradičně Chorvatsko (32,5 %; hlavně mladší lidé, lidé bez vysokoškolského vzdělání, domácnosti o 3-4 členech a se dvěma dětmi), Slovensko (22,2 %), Řecko (10,1 %), Itálii (8,0 %) a Španělsko (7,1 %).

Dovolenou v ČR si lidé většinou budou organizovat sami bez cestovní kanceláře (91,5 %). Jako nejčastěji zmiňovaný dopravní prostředek bude auto (72,1 %; a to hlavně lidé ve věku 30-59 let; se středním a vysokoškolským vzděláním a s vyššími příjmy), jen 10 % lidí bude jezdit vlakem nebo autobusem (8,5 %).

Lidé si plánují hlavně aktivní sportovní rekreaci (44 %; a to hlavně lidé do 44 let; se středním a vyšším vzděláním; s příjmy nad 20 tis. Kč na domácnost a s vyšším počtem osob v domácnosti), ale i odpočinek u vody (43,7 %- více lidé do 44 let; bez vysokoškolského vzdělání; s třemi a více osobami v domácnosti a s jedním nebo dvěma dětmi). Třetina lidí se chystá také za poznáním (31,7 %). Pozadu nezůstává ani výrazný český fenomén chat a chalup - 33,7 % se chystá k pobytu právě zde. Čtvrtina dotázaných (25,8 %) potom navštíví své známé a příbuzné.

Lidé v Čechách plánují ve většině případů utratit na osobu do 5 000 Kč (71,8 % dotázaných) a jen 15,9 % uvažuje o dovolené do 10 000 Kč (více lidé s vysokoškolským vzděláním- 23,5 % a s příjmy nad 25 000 Kč na domácnost).
Průměrná délka plánované dovolené v Čechách je 14 dnů.

Na zahraniční dovolenou se téměř polovina lidí chystá také automobilem (45,0 %), ale následuje ve 29,0 % autobus a pětina lidí (20,1 %) se chystá letět. Automobilem se chystají na cestu hlavně lidé do 44 let, s nižším vzděláním (bez maturity), 3 členné a větší domácnosti a s 2 a více dětmi a z obcí do 5 000 obyvatel.

Polovina lidí (51,8 %) se chystá pro zahraniční dovolenou využít služeb cestovních kanceláří. Jsou to více ženy (57,9 %), lidé nad 45 let, s nižším vzděláním (bez maturity), bezdětné domácnosti nebo s jedním dítětem a z menších měst (do 100 000 obyvatel).

Zahraniční letní dovolená je chápána především jako odpočinek u moře, za kterým pojede 75,7 % turistů mířících do zahraničí. Jsou to více lidé do 44 let a rodiny s dětmi. Dále 41,1 % lidí se chystá za poznáním a 36,4 % plánuje aktivní rekreaci. Za poznáním se chystají hlavně ženy (45,9 %) a lidé s vysokoškolským vzděláním. Naopak k aktivní dovolené se chystají více muži (45,2 %), lidé v příjmové skupině 20 000 – 30 000 Kč na domácnost a rodiny s dvěma dětmi.
16,3 % lidí potom v zahraničí navštíví známé a příbuzné. Známé a příbuzné budou navštěvovat více lidé nad 45 let.

Většina lidí očekává, že za zahraniční dovolenou utratí na osobu maximálně 15 000 Kč, a to 26,0 % do 5 000 Kč; 39,6 % do 10 000 Kč a potom 14,2 % do 15 000 Kč.
Očekávaná průměrná délka zahraniční dovolené je potom 12 dnů.