Kde budou Češi trávit Vánoce a Silvestr

06. 12. 2004
Společnost Factum Invenio položila v rámci svého programu omnibus otázky týkající se vánočního chování českých spotřebitelů. Dotazování proběhlo ve dnech 5.11. – 10.11.2004 metodou řízených osobních rozhovorů na reprezentativním výběrovém souboru 1026 občanů České republiky ve věku od 15 let získaném kvótním výběrem.

Vánoce jsou svátkem intimním a tři čtvrtiny Čechů je tráví doma v kruhu užší rodiny. Příbuzné si zve domů necelá pětina respondentů (18,8 %). Mimo domov Vánoce tráví pouze 5, 3 % respondentů. Ti, kteří tráví Vánoce mimo domov u příbuzných, jsou většinou starší, ovdovělí a osaměle žijící lidé. Na chatě tráví nejvíce Vánoce obyvatelé Karlovarského kraje (4,0 %). Přes Vánoční svátky není běžné odjíždět na placené pobyty, ať zahraniční nebo tuzemské.

Oslava konce roku a začátku nového je svátek mnohem společenštější, který lidé tráví často v nějaké širší společnosti. Doma s nejbližší rodinou zůstane letos podle svých výpovědí 43,7 % lidí. Jde spíše o ženy, středního a staršího věku, s nižším vzděláním a z menších měst. Na Silvestra zůstávají s nejbližší rodinou nejčastěji obyvatelé Zlínského kraje (67,7 %). U přátel nejčastěji příchod nového roku oslaví mladí lidé a svobodní a také obyvatelé Ústeckého kraje. S příbuznými budou Silvestra slavit spíše rodiny s dětmi a lidé středního věku. Na chatu nebo chalupu se odeberou lidé s vysokoškolským vzděláním (17,2 %), vyšším příjmem a častěji lidé, kteří bydlí v Ústeckém kraji. Na placený pobyt - ať už v ČR nebo do zahraničí - pojedou především vysokoškolsky vzdělaní lidé (8,8 %) a osoby s měsíčním příjmem nad 40 tisíc korun (16 %). Z hlediska regionu jsou placené pobyty využívány obyvateli Libereckého kraje (8 %).