Kdo je operátorem s nejspokojenějšími zákazníky?

15. 11. 2010
V ČR se o zákazníky přetahují tři velcí konkurenti v poskytování mobilních služeb: Telefónica-O2, T-Mobile a Vodafone. Zjišťovali jsme, jak působení operátorů vnímají a hodnotí sami uživatelé.

Hodnocení jednotlivých operátorů

Cílem výzkumu bylo sledovat různé aspekty spokojenosti uživatelů s hlavními českými mobilními operátory a srovnávat výsledky pro jednotlivé operátory mezi sebou navzájem. Studie tak přináší vhled do dění na českém trhu mobilních operátorů očima majitelů telefonů.

Spokojenost s jednotlivými operátory


Z výzkumu nejlépe vyšla společnost Vodafone. To dokládá graf celkové spokojenosti s operátory i výsledky většiny dílčích srovnání. Zdá se, že tento operátor uživatelům se soukromým telefonem nabízí zákaznický přístup vedoucí k největší spokojenosti.

Objevil tedy právě Vodafone recept na spokojeného zákazníka? Výsledky studie Factum Invenio každopádně ukazují, jaké pojetí přístupu k zákazníkovi je uživateli kladně hodnoceno a kde by bylo možné nechat se přístupem Vodafonu inspirovat.

Konkrétní aspekty spokojenosti, jimiž se volně prodejná zpráva Factum Invenio zabývá, jsou:
- podíly využívání operátorů na soukromých telefonech,
- věrnost uživatelů stávajícímu operátorovi,
- ochota doporučit operátora,
- hodnocení zákaznického přístupu,
- uživateli preferovaný způsob komunikace s operátorem,
- analýza silných a slabých stránek v nabídce a kvalitě služeb operátorů,
- celková spokojenost s mobilním operátorem.

Výzkum proběhl v rámci Factum Omnibusu od 13. do 18. srpna na vzorku 999-ti respondentů z celé ČR.Pro další informace prosím kontaktujte:
Martin Ďurďovič
Tel.: +420 233 111 000
Fax: +420 233 111 002
e-mail: durdovic@ppmfactum.cz