KDU-ČSL a Zelení namísto Věcí Veřejných?

04. 11. 2011
Parlamentní i mimoparlamentní opozice si udržuje vyšší podporu než v posledních volbách v květnu 2010. Vládní koalice naopak ztrácí díky poklesu podpory TOP 09 a hlavně VV.

Volební model, který Factum Invenio zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje. Zjištěné údaje se týkají výhradně potenciálních voleb do PSP a nemohou být žádným způsobem spojovány s jiným typem voleb.

Dotazování proběhlo ve dnech 20. 10. – 1. 11. 2011 na reprezentativním vzorku 933 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že voleb do Poslanecké sněmovny by se zúčastnilo 58,5 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast by tedy byla nižší než účast ve volbách do Sněmovny na konci května 2010 (62,6 % oprávněných voličů).

Pětiprocentní hranici, nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny, by v tomto období pravděpodobně překročilo 6 politických stran. Na rozdíl od voleb v roce 2010 by se do poslanecké sněmovny nedostala strana Věci Veřejné, ta se dokonce dostala na své minimum (2,2 %).

V Poslanecké sněmovně by ji zřejmě nahradili KDU-ČSL se ziskem 5,9 % (ta si potřebnou podporu udržuje již od konce září 2010) a patrně i SZ se ziskem 5,4 %.

„Propadlo“ 11,4 % by celkem hlasů, odevzdaných dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí.

Vnitřní kruh grafu představuje aktuální volební model a vnější skutečné výsledky voleb do PSP ČR z května 2010. Obě strany současné parlamentní opozice mají dlouhodobě vyšší podporu než v posledních volbách, v aktuálním volebním modelu dohromady o 11,0 procentního bodu. ČSSD k tomu přispěla nárůstem o 6,4 a KSČM o 4,6 procentního bodu.

Oproti posledním volbám by výrazně ztratila strana Věci Veřejné, zde zaznamenáváme pokles o 8,7 procentního bodu. Ani TOP 09 si nedokázala udržet někdejší podporu, v polovině října 2011 by proti posledním volbám ztratila 3,0 procentního bodu. Pouze ODS si udržuje obdobnou podporu, tentokrát se statisticky nevýznamnou ztrátou 1,0 procentního bodu.

Porovnání volebního modelu k 4.11.2011 s výsledky voleb (v %)


Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by ČSSD pravděpodobně získala 73 mandátů, ODS 46 mandátů, KSČM 35 mandátů, TOP 09 společně se Starosty a nezávislými 31 mandátů a KDU-ČSL 9 mandátů. Z výzkumu tedy vyplývá, že pokud by se volby do PSP ČR konaly na přelomu října a listopadu 2011, současná vládní koalice by potřebnou podporu nezískala. Pravicové strany ODS a TOP 09 by dohromady měly pouze 77 mandátů. Ani případná koalice s KDU-ČSL a SZ by s 92 mandáty neměla potřebnou většinu.

Naopak dvě levicové strany ČSSD a KSČM by se ziskem 108 mandátů nadpoloviční většinu získaly s přehledem. Pro úplnost je třeba dodat, že nadpoloviční většinou hlasů poslanců by disponovala velká koalice ČSSD a ODS (119 mandátů) nebo na první pohled neobvyklá koalice ČSSD s TOP 09 (104 mandátů).

Rozdělení mandátů (odhad k 4. 11. 2011 )


(Poznámka: odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku až 2 poslaneckých křesel.)

Text otázek
Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Tel.: +420 731 403 699
Fax: +420 233 111 002
e-mail: herzmann@ppmfactum.cz