KDU-ČSL zpátky ve hře?

07. 10. 2010
Pokud by se volby do poslanecké sněmovny konaly koncem září, zasedla by v ní pravděpodobně znovu KDU-ČSL. Znamenalo by to ztráty křesel pro strany současné vládní koalice, zejména Věcí veřejných. Přesto by si současná koalice udržela spolehlivou většinu 105 poslanců.

Volební model, který Factum Invenio zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje. Zjištěné údaje se týkají výhradně potenciálních voleb do PSP a nemohou být žádným způsobem spojovány s jiným typem voleb.

Dotazování proběhlo ve dnech 24.9. – 29.9.2010 na reprezentativním vzorku 960 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že voleb do Poslanecké sněmovny by se zúčastnilo 62,7 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast by tedy byla téměř stejná jako účast ve volbách do Sněmovny v květnu 2010 (62,6 % oprávněných voličů).

Podíl občanů, kteří se k žádné straně nepřiklánějí, zůstává stabilní, jde o 39,4 % oprávněných voličů (15,4 % neví koho volit, 24 % by podle vlastního vyjádření k volbám nešlo).

Pětiprocentní hranici, která je pro vstup do Poslanecké sněmovny nutná, by se v daném období pravděpodobně podařilo překonat šesti politickým stranám. Kromě pěti současných parlamentních stran by se do sněmovny dostali také zástupci KDÚ-ČSL se ziskem 5,8 %. Celkem 11,1 % hlasů odevzdaných dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí by „propadlo“.

Porovnání výsledků voleb a aktuálního modelu z 7.10.2010 (v%)


Vnitřní kruh grafu představuje aktuální volební model a vnější skutečné výsledky voleb do PSP ČR z května 2010. Z porovnání aktuálního volebního modelu se skutečnými výsledky voleb je patrné posílení volebního zisku KSČM (o 2,2 procentního bodu). Volební zisk ČSSD, ODS i TOP 09 zůstává na úrovni z května 2010. Věci veřejné by nyní získaly 9,6 % platných hlasů, což je sice o 1,3 % méně, než získaly ve volbách, tento výsledek však signalizuje zastavení propadu, který tato strana zaznamenala po volbách (v prvním povolebním modelu Factum Invenio 7,9 %, v polovině září, 8,8 %). Volební zisk KDU-ČSL narostl podle volebního modelu o 1,4 % oproti výsledku ve volbách. Je však třeba upozornit, že se jedná o změnu pod hranicí možného náhodného kolísání.

Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by ČSSD pravděpodobně získala 56 mandátů, ODS 50 mandátů, TOP 09 společně se Starosty 38 mandátů, KSČM 30 mandátů, Věci veřejné spolu s SNK-ED 17 mandátů a KDÚ-ČSL 9.

(Poznámka: odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku až 2 poslaneckých křesel.)


Rozdělení mandátů (odhad k 7.10.2010)


Text otázek





Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Tel.: +420 731 403 699
Fax: +420 233 111 002
e-mail: herzmann@ppmfactum.cz