Koho budou zastupovat čeští poslanci v Evropském parlamentu? Koho by měl reprezentovat český eurokomisař Pavel Telička?

24. 05. 2004
Firma TNS Factum, s.r.o., pokládá dlouhodobě v rámci svého programu Factum Omnibus otázky týkající se stranických a voličských preferencí. Jako jediná správně předpověděla účast v referendu o vstupu do EU i jeho výsledek.

Nyní jsme položili ještě řadu doplňujících otázek, týkajících se voleb do Evropského parlamentu. První tematický blok těchto otázek Vám nyní předkládáme. Dotazování proběhlo ve dnech 7. - 12. 5. 2004 na reprezentativním vzorku 937 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Česká veřejnost je v názorech na to, jaké zájmy budou čeští poslanci v Evropském parlamentu reprezentovat, spíše skeptická. Takřka polovina obyvatel ČR se domnívá, že budou reprezentovat hlavně své vlastní zájmy nebo zájmy stran, za které kandidují. Třetina obyvatel ČR si myslí, že čeští poslanci v Evropském parlamentu budou reprezentovat hlavně zájmy všech občanů ČR. Jen jeden ze šestnácti obyvatel ČR soudí, že euro-poslanci budou reprezentovat hlavně zájmy všech občanů Evropské unie, jak tomu ve skutečnosti má být.

Odpovědi na tuto otázku se liší zejména podle přízně k různým politickým stranám. Příznivci ČSSD a ODS se častěji než ostatní domnívají, že poslanci budou reprezentovat zájmy všech občanů ČR. Naopak ti, kteří výslovně odmítli svou účast ve volbách do Evropského parlamentu a nejsou příznivci žádné strany, se většinou domnívají, že čeští zástupci v Evropském parlamentu budou reprezentovat hlavně své vlastní zájmy nebo zájmy svých stran.

Názory na to, jaké zájmy by měl v Bruselu reprezentovat eurokomisař Pavel Telička, ukazují na nepochopení této funkce, která zřejmě mnoha lidem splývá s funkcí jakéhosi speciálního velvyslance. Tři čtvrtiny obyvatel ČR se domnívají, že by měl ve své funkci reprezentovat hlavně zájmy České republiky. Pouze desetina si myslí, že Pavel Telička by měl reprezentovat hlavně zájmy Evropské unie.

Odpovědi na tuto otázku se liší podle sociodemografických znaků i podle voličské přízně jen minimálně. Pouze ti, kteří výslovně odmítli svou účast ve volbách do Evropského parlamentu a nejsou ani příznivci žádné strany, častěji než ostatní neznají jméno českého eurokomisaře Pavla Teličky.