Kolik utratíme za Vánoce?

14. 12. 2011
Vánoce budou letos chudší, lidé za dárky plánují utratit o 13% méně než loni. Dárky budou financovat stejně jako loni především z úspor nebo hotovosti.

V rámci pravidelného šetření Factum Omnibus, které proběhlo ve listopadu 2011, byly položeny otázky týkající se trávení vánočních svátků a dodržování vánočních tradic. Šetření proběhlo na reprezentativním vzorku populace ČR starší 15 let. Výzkum byl realizován metodou osobních rozhovorů a zúčastnilo se jej 997 osob.

Výdaje za vánoční dárky od roku 2004 stoupaly a až letos se projevuje pokles, který je poměrně výrazný (z 6 332 na 5 483 Kč). Vzhledem k tomu, že lidé kupují v průměru dárky pro 5,4 osob, vychází průměrná cena dárků pro jednu osobu na 1000 Kč. 9% obyvatel neutratí za dárky nic (nejčastěji lidé ve věku 45-59 let) a stejné procento plánuje utratit více než 10 000 Kč.

Pro nákup dárků lidé kombinují více zdrojů, ale téměř všichni dospělí obyvatelé ČR budou nákup financovat především z úspor nebo z hotovosti (95%). Kreditní kartu nebo kontokorent využije 15% osob, což je více než v minulých letech. Splátkový prodej, případně půjčku volí lidé pouze výjimečně.

Vývoj útraty za dárky


Kolik utratíte za vánoční nákupy bez dárků?
Pro další informace prosím kontaktujte:
Olga Kopecká
Tel.: +420 233 111 000
Fax: +420 233 111 002
gsm: +420 731 403 656
e-mail: kopecka@ppmfactum.cz