Komunisté na začátku ledna ztráceli

15. 01. 2013
Levice si udržuje převahu, pravicové strany ale posilují. Pětiprocentní hranici by s přehledem překročili SPO Zemanovci a KDU-ČSL. Ostatní menší strany šance upevňují.

Volební model, který ppm factum research zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje. Zjištěné údaje se týkají výhradně potenciálních voleb do PSP a nemohou být žádným způsobem spojovány s jiným typem voleb.

Dotazování proběhlo ve dnech 1. 1. 2013 - 6. 1. 2013 na reprezentativním vzorku 959 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že voleb do Poslanecké sněmovny by se na začátku ledna zúčastnilo 61,3 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast by tedy byla nepatrně nižší než účast ve volbách do Sněmovny na konci května 2010 (62,6 % oprávněných voličů).

Pětiprocentní hranici, nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny, by na začátku ledna pravděpodobně překročilo 6 politických stran. Takové hypotetické složení Poslanecké sněmovny sledujeme již od června.

ČSSD si udržuje stabilně nejvyšší podporu, k 6. lednu by získala 24,0 %. Druhé místo by obsadila vládní ODS se 17,1 % a umístila by se tak lépe než KSČM, která by počátkem ledna získala 14,6 %. KSČM tak oslabila na úroveň podpory, kterou měla na začátku roku 2012.

Do PSP ČR by se také dostala se ziskem 11,1 % strana TOP 09 a Starostové, která si dlouhodobě udržuje stabilní podporu, ale zdaleka nedosahuje výsledků posledních voleb (16,7 %).

SPO Zemanovci a KDU-ČSL jsou dlouhodobě vážnými kandidáty do sněmovny, aktuálně s obdobnou podporou (6,6 % resp. 6,7 %), podpora těchto dvou menších stran je od června v podstatě neměnná.

Z malých stran by s poměrně slušným ziskem skončila také Strana Zelených (3,8 %), Strana svobodných občanů (2,6 %) a Česká pirátská strana (2,7 %). Tyto malé strany se mohou ještě vyprofilovat jako zajímaví hráči o postup do Poslanecké sněmovny.

V celkovém součtu by na začátku ledna dle současného volebního modelu „propadlo“ 19,8 % hlasů odevzdaných dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí.

Vnitřní kruh grafu představuje aktuální volební model a vnější skutečné výsledky voleb do PSP ČR z května 2010. Velké levicové strany by svou podporu na poslední volby zvýšily, vedoucí ČSSD o 1,9 procentního bodu, KSČM o 3,3 procentních bodů. Obě vládní strany ODS i TOP 09 by si na poslední volby pohoršily, ODS by ztratila 3,1 procentních bodů, obdobně TOP 09, která by aktuálně ztratila 5,6 procentních bodů.

Porovnání volebního modelu k 16.1.2013 s výsledky voleb


Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by na začátku ledna ČSSD pravděpodobně získala 65 mandátů, ODS 45 mandátů, KSČM 36 mandáty, TOP 09 společně se Starosty a nezávislými 26 mandátů, SPOZ 14 a KDU-ČSL 14 mandátů. Z výzkumu tedy vyplývá, že pokud by se volby do PSP ČR konaly na začátku ledna 2013, ČSSD by mohla utvořit většinovou levicovou koalici s KSČM (celkem 101 mandátů) nebo menšinovou levicovou koalici se Zemanovci (dohromady 79 mandátů), která by za podpory KSČM měla výraznou většinu 115 mandátů. Hypotetická parlamentní středo-pravá koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL by aktuálně disponovala pouze 85 mandáty, široká koalice ODS – TOP 09 – KDU-ČSL – SPO-Z by disponovala taktéž pouze menšinovou pozicí s 99 mandáty.

Rozdělení mandátů (odhad k 16.1.2013)


(Poznámka: odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku až 2 poslaneckých křesel.)

Text otázek
Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Managing partner
gsm: +420 731 403 699
herzmann@ppmfactum.cz