Krajské koalice nezměnily celostátní preference

09. 12. 2012
Velké strany si udržují stabilní podporu, do parlamentu by se dostaly také SPO Zemanovci a KDU-ČSL. Významně si polepšila Česká pirátská strana.

Volební model, který ppm factum research zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje. Zjištěné údaje se týkají výhradně potenciálních voleb do PSP a nemohou být žádným způsobem spojovány s jiným typem voleb.

Dotazování proběhlo ve dnech 29. 11. 2012 - 9. 12. 2012 na reprezentativním vzorku 939 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že voleb do Poslanecké sněmovny by se na přelomu listopadu a prosince zúčastnilo 59,9 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast by tedy byla nižší než účast ve volbách do Sněmovny na konci května 2010 (62,6 % oprávněných voličů).

Pětiprocentní hranici, nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny, by na přelomu listopadu a prosince pravděpodobně překročilo 6 politických stran. Takové hypotetické složení Poslanecké sněmovny sledujeme již od června.

ČSSD si udržuje stabilně nejvyšší podporu, aktuálně by získala 25,6 %. Druhé místo drží již druhý měsíc KSČM (16,3 %), která oproti volbám 2010 jako jediná významně posílila (o 5 procentních bodů). Těsně třetí je ODS (15,7 %). Do PSP ČR by se také dostali TOP 09 a Starostové se ziskem 10,5 %, kteří si dlouhodobě udržují stabilní podporu, ale zdaleka nedosahují výsledků posledních voleb (16,7 %). SPO Zemanovci a KDU-ČSL se dlouhodobě pohybují nad pětiprocentní hranicí (aktuálně se ziskem 5,7 %, resp. 6,4 %), podpora těchto dvou menších stran je od června v podstatě neměnná.

Z malých stran by aktuálně s poměrně slušným ziskem skončila Česká pirátská strana (3,4 %), která zřejmě sbírá stále odvážnější protestní hlasy nespokojených voličů. V celkovém součtu by na přelomu listopadu a prosince dle současného volebního modelu „propadlo“ 19,8 % hlasů odevzdaných dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí.

Vnitřní kruh grafu představuje aktuální volební model a vnější skutečné výsledky voleb do PSP ČR z května 2010. Vedoucí ČSSD by na přelomu listopadu a prosince své skutečné volební skóre z roku 2010 překročila již o 3,5 procentních bodů. Obě vládní strany ODS i TOP 09 by si na poslední volby pohoršily, ODS by ztratila 4,5 procentních bodů, obdobně TOP 09, která by aktuálně ztratila 6,2 procentních bodů.

Porovnání volebního modelu k 10.12.2012 s výsledky voleb


Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by na přelomu listopadu a prosince ČSSD pravděpodobně získala 70 mandátů, ODS 41 mandátů, KSČM 42 mandáty, TOP 09 společně se Starosty a nezávislými 24 mandátů, SPOZ 9 a KDU-ČSL 14 mandátů. Z výzkumu tedy vyplývá, že pokud by se volby do PSP ČR konaly na přelomu listopadu a prosince 2012, ČSSD by mohla utvořit menšinovou levicovou koalici se Zemanovci (dohromady 79 mandátů), za podpory KSČM by toto levicové seskupení mělo ústavní většinu 121 mandátů. Hypotetická parlamentní středo-pravá koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL by aktuálně disponovala pouze 79 mandáty, široká koalice ODS – TOP 09 – KDU-ČSL – SPO-Z by disponovala taktéž pouze slabou pozicí s 88 mandáty.

Rozdělení mandátů (odhad k 10.12.2012)


(Poznámka: odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku až 2 poslaneckých křesel.)

Text otázek
Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Managing partner
gsm: +420 731 403 699
herzmann@ppmfactum.cz