Léčba chřipky a nachlazení Vitamíny a minerály ´Jaké preparáty kdo zná a používá´

20. 11. 2003
Chřipka a nachlazení
- Jako první přípravek, který znají na léčbu chřipky a nachlazení, lidé nejčastěji zmíní tuzemské výrobky s dlouhou historií Acylpyrin a Paralen
- Celkově si spontánně nejvíce vybavují Paralen a Acylpyrin - cca dvě třetiny populace, cca jedna třetina v populaci si spontánně vzpomene na Aspirin, Coldrex, Panadol a Bromhexin
- Po přímém dotazu na konkrétní přípravek si zejména Acylpyrin vybaví téměř všichni dotázaní (90 % - 95 0%), Paralen cca 85 %, další čtyři výše zmiňované nejznámější preparáty 60 % až 75 % populace
- Tradiční tuzemské přípravky jsou tedy nejznámější, projevuje se však u nich mírně klesající trend
- Bromhexin se, jako jediný přípravek na léčbu dalších příznaků chřipky a nachlazení, zařadil mezi základní antipyretika a analgetika;

Vitaminy a minerály
- Pouze cca 5 % v populaci si spontánně nevybaví nějaké přípravek na bázi vitaminů a minerálů
- Jako první přípravek lidé nejčastěji zmíní tuzemské výrobky s dlouhou historií Celaskon a B-Komplex
- Celkově si spontánně nejvíce vybavují Celaskon a B-Komplex - cca polovina populace, ostatní jednotlivé přípravky si spontánně nevybaví ani jedna třetina populace
- Po přímém dotazu na konkrétní přípravek si Celaskon a B-Komplex vybaví cca 85 % dotázaných, Centrum od A do Z a Calcium šumivý Slovakofarma cca 60 % v populaci
- Tradiční tuzemské přípravky jsou tedy i zde nejznámější, ale také se objevuje mírně klesající trend
- Nejčastěji lidé používají Celaskon, udává to každý pátý v populaci, pravidelně ho užívá 10 %