Levicové strany dál posilují

03. 05. 2012
KSČM by se stala druhou nejsilnější parlamentní stranou, vládní koalice je na historickém minimu.

Do PSP ČR by se dostala jak KDU-ČSL, tak Strana Zelených, na většinovou koalici s ČSSD by však jejich mandáty nestačily.

Volební model, který Factum Invenio zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje. Zjištěné údaje se týkají výhradně potenciálních voleb do PSP a nemohou být žádným způsobem spojovány s jiným typem voleb.

Dotazování proběhlo ve dnech 19. 4. 2012 – 1. 5. 2012 na reprezentativním vzorku 964 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem. Dotazování proběhlo v průběhu vrcholící vládní krize, která se odrazila v aktuálních volebních preferencích.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že voleb do Poslanecké sněmovny by se zúčastnilo 61,4 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast by tedy byla nepatrně nižší než účast ve volbách do Sněmovny na konci května 2010 (62,6 % oprávněných voličů).

Pětiprocentní hranici, nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny, by v tomto období pravděpodobně překročilo 6 politických stran – obě opoziční (KSČM a ČSSD), dvě ze současné koalice (ODS a TOP 09) a dvě, které dlouhodobě kolem pěti procentní hranice oscilují (KDU-ČSL a Strana zelených). Třetí původní koaliční strana Věci veřejné by se propadla na úplné minimum 1,2 %.

(Výsledky pro strany s podporou nižší než 2 % zpravidla Factum Invenio nepublikuje. S ohledem na to, že se jedná o bývalou vládní stranu, činíme výjimku.)

Menší strany SPOZ (3,4 %), Strana Svobodných občanů (3,1) a Suverenita (2,7 %), se dlouhodobě pohybují pod pětiprocentní hranicí. Rozdíl od klíčové hodnoty 5,0 % je v těchto případech ale pod hranicí statistické výběrové chyby, která činí přibližně +/- 2 procenta. Strana Lev 21 by v daném období získala 2 %.

Celkem by podle aktuálního volebního modelu „propadlo“ 15,8 % hlasů, odevzdaných dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí.

Porovnání volebního modelu k 3.5.2012 s výsledky voleb


Vnitřní kruh grafu představuje aktuální volební model a vnější skutečné výsledky voleb do PSP ČR z května 2010. Obě strany současné parlamentní opozice mají dlouhodobě vyšší podporu než v posledních volbách, zejména KSČM by v daném období zaznamenala významně vyšší podporu. V aktuálním volebním modelu dohromady o 11,5 procentních bodů (ČSSD nárůst o 5,2 a KSČM o 6,3 procentního bodů). ODS i TOP 09 na poslední volby ztrácejí.

Rozdělení mandátů (odhad k 3.5.2012)


Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by ČSSD pravděpodobně získala 72 mandátů, KSČM 42 mandátů, ODS 41 mandátů, TOP 09 společně se Starosty a nezávislými 24 mandátů, KDU-ČSL 14 a SZ 7 mandátů. Z výzkumu tedy vyplývá, že pokud by se volby do PSP ČR konaly na přelomu dubna a května 2012, pravicové strany ODS a TOP 09 by dohromady získaly pouze 65 mandátů, společně s KDU-ČSL a SZ pak 86 mandátů. ČSSD by s těmito středovými stranami rovněž většinovou koalici vytvořit nemohlo, dohromady by disponovali jen 93 mandáty. S KSČM by ČSSD pro většinovou levicovou kolaci získala dohromady 114 mandátů.

(Poznámka: odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku až 2 poslaneckých křesel.)

Text otázek
Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Tel.: +420 731 403 699
Fax: +420 233 111 002
e-mail: herzmann@ppmfactum.cz