Levicové strany udržují převahu nad pravicovými

23. 09. 2011
Podpora levicových stran se dlouhodobě zvyšuje, vládní strany ztrácejí. TOP 09 má dokonce nejnižší podporu od voleb 2010.

Volební model, který Factum Invenio zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje. Zjištěné údaje se týkají výhradně potenciálních voleb do PSP a nemohou být žádným způsobem spojovány s jiným typem voleb.

Dotazování proběhlo ve dnech 9. 9. – 14. 9. 2011 na reprezentativním vzorku 940 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že voleb do Poslanecké sněmovny by se zúčastnilo 58,3 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast by tedy byla nižší než účast ve volbách do Sněmovny na konci května 2010 (62,6 % oprávněných voličů).

Pětiprocentní hranici, nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny, by v daném období pravděpodobně překročilo 5 politických stran, tedy stejně jako ve volbách 2010. Do sněmovny by se nedostaly Věci veřejné, naopak by poslance podle aktuálního šetření měla KDU-ČSL. Pokračuje tedy trend zjištěný již v minulých šetřeních, kdy vládní strany oproti volbám ztrácejí, naopak výrazně získávají ČSSD a KSČM.

Celkem by ve volbách „propadlo“ 15,8 % hlasů, odevzdaných dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí. Strana zelených se nad pětiprocentní hranici dostala jen krátce v období zvýšené medializace tématu kůrovce na Šumavě, poté se odhad jejího volebního zisku vrátil na úroveň kolem čtyř procent.

Vnitřní kruh grafu představuje aktuální volební model a vnější skutečné výsledky voleb do PSP ČR z května 2010. Aktuální volební model ukazuje oslabení současné vládní koalice, zejména dané poklesem popularity strany Věci Veřejné, která by v porovnání s posledními volbami do PSP ČR ztratila 7,6 procentního bodu. TOP 09 by oproti roku 2010 ztratila 4,2 procentního bodu. ODS by získala 19,6 procentního bodu. Současná parlamentní opozice naopak podporu stále navyšuje, v aktuálním volebním modelu o 11,9 procentního bodu. ČSSD nárůstem o 7,2 a KSČM nárůstem o 4,7 procentního bodů.

Porovnání volebního modelu k 23.9.2011 s výsledky voleb


Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by ČSSD pravděpodobně získala 72 mandátů, ODS 48 mandátů, KSČM 38 mandátů, TOP 09 společně se Starosty a nezávislými 30 mandátů a KDU-ČSL 12 mandátů. Z výzkumu tedy vyplývá, že pokud by se volby do PSP ČR konaly v polovině září 2011, současná vládní koalice by neměla potřebnou většinu. Pravicové strany ODS a TOP 09 by dohromady získaly pouze 78 mandátů, s případnou podporou KDU-ČSL také nedostatečných 90 mandátů. Naopak pokud by se levicové strany dohodly na spolupráci, ČSSD a KSČM by se 110 mandáty nadpoloviční většinu s přehledem získaly. Spolupráce ČSSD s KDU-ČSL by ovšem na většinovou vládu nestačila, taková koalice by měla 84 mandátů – to je ovšem o 6 více než ODS s TOP 09.

(Poznámka: odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku až 2 poslaneckých křesel.)

Rozdělení mandátů (odhad k 23.9.2011)


Text otázekPro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Tel.: +420 731 403 699
Fax: +420 233 111 002
e-mail: herzmann@ppmfactum.cz