Levý střed posiluje

29. 04. 2013
ČSSD, SPOZ a KDU-ČSL dlouhodobě pozvolna posilují, TOP 09 je spolu se Starosty i nadále silnější než ODS.

Volební model, který ppm factum research zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje. Zjištěné údaje se týkají výhradně potenciálních voleb do PSP a nemohou být žádným způsobem spojovány s jiným typem voleb.

Dotazování proběhlo ve dnech 18. 4. 2013 - 29. 4. 2013 na reprezentativním vzorku 957 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že voleb do Poslanecké sněmovny by se na konci dubna zúčastnilo pouhých 50,7 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast by tedy byla výrazně nižší než účast ve volbách do Sněmovny na konci května 2010 (62,6 % oprávněných voličů).

Pětiprocentní hranici, nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny, by na konci dubna pravděpodobně překročilo 6 politických stran. Takové hypotetické složení Poslanecké sněmovny sledujeme již od června 2012.

ČSSD si udržuje stabilně nejvyšší podporu, aktuálně by získala 26,2 %. Druhé místo by obsadila vládní strana TOP 09 a Starostové se ziskem 15,3 %, což je patrně stále odrazem rozsáhlé kampaně Karla Schwarzenberga v prezidentské volbě a také důsledkem vleklých problémů ODS, která by aktuálně získala 14,8 %. Rozdíl mezi oběma pravicovými stranami se ovšem zmenšuje – na přelomu února a března činil 2,2 procentního bodu, o měsíc později 1,5 a nyní už pouze 0,5 procentního bodu). Podpora KSČM od nového roku 2013 mírně klesá, v současné době na 13,6 %.

Do PSP ČR by se dostali také SPO Zemanovci se 7,7 % a KDU-ČSL se 7,1 %. Obě tyto strany překračují ve volebním modelu ppm factum pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny nepřetržitě již více než půl roku a jejich podpora pozvolna sílí.

V celkovém součtu by na konci dubna dle současného volebního modelu „propadlo“ 15,3 % hlasů odevzdaných dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí. Z nich by s poměrně slušným ziskem skončila Strana Zelených (3,2 %), Česká pirátská strana (2,5 %) a Strana Svobodných Občanů (2,2 %). Ostatní strany nepřekročily 2 % podpory voličů.

Vnitřní kruh grafu představuje aktuální volební model a vnější skutečné výsledky voleb do PSP ČR z května 2010. Levicové strany by svou podporu oproti posledním volbám zvýšily – ČSSD o 4,1 procentního bodu a KSČM o 2,3 procentního bodu, KDU-ČSL a SPOZ přibližně o 3 %. Z vládních stran by si výrazně pohoršila ODS o 5,4 procentních bodu, TOP 09 by dosáhla na obdobnou podporu.

Porovnání volebního modelu k 30.4.2013 s výsledky voleb


Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by na konci dubna ČSSD pravděpodobně získala 66 mandátů, TOP 09 společně se Starosty a nezávislými 38 mandátů, ODS 35 mandátů, KSČM 31 mandáty, SPOZ 16 a KDU-ČSL 14 mandátů. Z výzkumu tedy vyplývá, že levostředová koalice ČSSD, SPOZ a KDU-ČSL postupně nabírá na síle, na konci dubna by získala 96 mandátů. Sociální demokracii se nabízejí dvě poměrně křehké varianty „velké koalice“ – s TOP 09 a Starosty (104 mandátů) nebo s ODS (101 mandátů). Hypotetická „duhová“ koalice ČSSD – SPOZ – KDU-ČSL – TOP 09 by se 134 mandáty naopak měla pohodlnou ústavní většinu.

Rozdělení mandátů (odhad k 30.4.2013)


(Poznámka: odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku až 2 poslaneckých křesel.)

Text otázek
Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
gsm: +420 731 403 699
herzmann@ppmfactum.cz