Lidé si s korupcí spojují hlavně VV

19. 04. 2012
Víta Bártu jmenuje čtvrtina (25 %) Čechů. Pokud k tomu připočteme i spontánní jmenování strany VV, případně poslanců Kočí a Škárky, pak se jedná o jasně dominantní kauzu poslední doby, kterou jmenuje celkem 44 % české veřejnosti.

I když nám korupce vadí, jen necelá třetina lidí je ochotná proti ní veřejně vystoupit. Většina si myslí, že s korupcí není možné nic dělat.

Výsledky prezentované v této tiskové zprávě vycházejí z šetření, které společnost Factum Invenio realizovala ve spolupráci s Nadačním fondem proti korupci letos v březnu v rámci programu Factum Omnibus.

Dotazování proběhlo ve dnech 9. 3. – 19. 3. 2012 na reprezentativním vzorku 1007 obyvatel České republiky ve věku od 15 let, získaném kvótním výběrem.

O korupci se zajímá přibližně polovina české populace (52 %). Většinou se jedná o pasivní sledování kauz a afér v televizi.

Lidé si vybavují především současné kauzy a aféry. Nijak proto nepřekvapuje, že více než 4 z 10 Čechů si korupci spojují s Vítem Bártou, politickou stranou Věci veřejné nebo jejími dalšími členy Kristýnou Kočí a Jaroslavem Škárkou. Na dalších místech se umístily podezřelé armádní nákupy Pandurům případně Gripenů (7 %) a předražené zakázky pro firmu ProMoPro (6 %).

Korupční aféry z poslední doby


Dá se proti korupčníkům něco dělat?


V české společnosti existují dva téměř stejně silné názorové proudy – necelá polovina má za to, že s korupčníky se něco dělat dá (46 %), většina je skeptická a má za to, že je to marné (51 %). Více optimismu mají mladí a také lidé s vyššími příjmy i vzděláním.

Jednou z možných platforem boje proti korupci je Nadační fond proti korupci, který byl spoluiniciátorem tohoto průzkumu. Povědomí o této neziskové organizaci je – vzhledem k její nedlouhé historii – poměrně slušné, zná ho téměř čtvrtina Čechů (23 %), ovšem pouhých 8 % si myslí, že tento fond má šanci něco změnit.

Tři z deseti Čechů (29 %) deklarují ochotu vystoupit proti korupci veřejně: pětina se hlásí k účasti na demonstracích (20 %) a dalších 9 % je ochotno se k boji proti korupci přihlásit nějakým odznakem, plackou nebo samolepkou. Řada z nich je připravena podílet se i na jiných formách podpory protikorupčních snah. Třetina české veřejnosti (34 %) je ochotná jen k neveřejné podpoře boje proti korupci - především k volbě strany s protikorupčním programem, méně k finančnímu příspěvku. Více než třetina lidí (37 %) ovšem doporučuje nedělat nic, protože to podle nich nemá smysl, případně vůbec nevědí, co dělat.

V souvislosti s celkovým stavem společnosti, spojovaným v první řadě s korupcí, se v poslední době mluví o možných radikálních změnách, eventuálně jakési „nové revoluci“. Většina lidí ji sice nečeká (54 %), čtyři z deseti Čechů si ale myslí, že naše země k radikálním změnám spěje (41 %).

Spěje naše země k radikálním změnám?


Znění otázekČtěte také: TZ Nadačního fondu proti korupci

Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Tel.: +420 731 403 699
Fax: +420 233 111 002
e-mail: herzmann@ppmfactum.cz