Malé změny velkého významu

13. 04. 2010
Po změně v čele ODS se pozice této strany nezměnila, zatímco ČSSD pokračuje v pozvolném posilování.

TOP 09 neuškodilo zveřejnění výrazně konzervativního volebního programu – spíše naopak. Zemanova SPO těsně předstihla Stranu zelených a zařadila se na první příčku mezi stranami pod pětiprocentní hranicí.

Za daného stavu by nadále nemohla vzniknout žádná pravicová ani levicová většinová vláda. Sociální demokracii by k sestavení vlády nadále nestačila ani podpora KSČM, ani společná podpora středových KDU-ČSL a Věcí veřejných.

Volební model, který Factum Invenio zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje.

Dotazování proběhlo ve dnech 3.4. – 9.4.2010 (tedy po zveřejnění volebního programu TOP 09 a po zvolení Jiřího Nečase volebním lídrem ODS) na reprezentativním vzorku 1 049 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že voleb do Poslanecké sněmovny by se zúčastnilo 64,4 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast by tedy byla podobná skutečné účasti ve volbách do Sněmovny v červnu 2006 (64,5 % oprávněných voličů).

Volební model k 9. dubnu 2010


Volební model využívá jako jednoho z podkladů aktuálního stavu stranických preferencí, které ukazují, že podíl občanů, kteří se k žádné straně nepřiklánějí, zůstává stabilní (aktuálně 19,4 % všech oprávněných voličů neví, komu by dalo svůj hlas, a 17,1 % oprávněných voličů výslovně svou účast ve volbách vyloučilo).

Pětiprocentní hranici, která je pro vstup do Poslanecké sněmovny nutná, by se v daném období pravděpodobně podařilo překonat šesti politickým stranám. Žádné z politických uskupení kromě těch, která jsou uvedena v grafu, by nepřekročilo hranici 2,0 %. Celkem 8,3 % hlasů odevzdaných dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí by „propadlo“.

Rozdělení mandátů


Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by ČSSD pravděpodobně získala 70 mandátů, ODS 53 mandátů, KSČM 30 mandátů, TOP 09 společně se Starosty 23 mandátů, Věci veřejné 16 mandátů a KDU-ČSL kandidující společně se Stranou evropských demokratů 8 mandátů. ČSSD by sice měla pro sestavování vlády širokou paletu možností, kromě případu velké koalice by ovšem vždy potřebovala podporu dvou dalších parlamentních stran (alespoň tichou). Nemohla by vládnout jen spolu s KDU-ČSL a Věcmi veřejnými, neboť toto uskupení by disponovalo pouze 94 mandáty. Pro sestavení vády bez ODS a bez podpory KSČM by proto ČSSD mohla sestavit většinovou vládu jedině za účasti všech tří „menších“ parlamentních stran – TOP 09, Věcí veřejných i KDU-ČSL.

(Poznámka: odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku až 2 poslaneckých křesel.)

Volební model - levicové strany - vývoj v čase


Výsledky volebního modelu ukazují, že volební zisk ČSSD by byl v období dotazování znatelně nižší než ve volbách roku 2006 (tehdy 32,3 %). Podpora KSČM je nyní mírně vyšší než u posledních parlamentních voleb (12,8 %). Podpora další levicové strany SPO roste, překvapivě to není na úkor ČSSD.

Volební model - pravicové strany - vývoj v čase


Výsledek ODS by v současnosti byl o 13 procentních bodů nižší než ve volbách roku 2006 (tehdy 35,4 %). Podpora ODS dlouhodobě klesá a tento trend zatím nezastavila ani změna volebního lídra strany. Očekávaný výsledek TOP 09 kandidující s podporou Starostů a nezávislých je naopak stabilní, od října 2009 se drží nad hranicí 11 %.

Volební model - strany politického středu - vývoj v čase


Proti výsledku voleb 2006 si pohoršila KDU-ČSL kandidující společně s SED (tehdy 7,2 %) i Strana zelených (tehdy 6,3 %), která dlouhodobě zaostává za pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do parlamentu. Významný prostor ve středu politického spektra zaujaly Věci veřejné, kandidujícím společně s SNK-ED.

Text otázek



Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Tel.: +420 731 403 699
Fax: +420 233 111 002
e-mail: herzmann@ppmfactum.cz