Manipulativní zprávy v médiích ČR

06. 02. 2017

Češi se domnívají, že většina médií přináší i manipulativní informace. Osm z deseti Čechů zastává názor, že je s nimi potřeba bojovat.


Jako reakci na aktuální společenské téma zařadila společnost ppm factum research v rámci pravidelného šetření Factum Omnibus do dotazníku i blok otázek týkající se manipulativních, cíleně jednostranně zaměřených informací a jejich vnímání v populaci. Dotazování proběhlo 9. – 20. ledna 2017 na reprezentativním vzorku n=1040 osob starších 15 let.


Ani o jednom ze sledovaných informačních zdrojů na tuzemské scéně nemůžeme na základě aktuálně provedené studie říct, že by ho Češi vnímali jako zdroj obsahující výhradně spolehlivé a přesné informace.
Nejhorší pověst má zpravodajství komerčních televizních stanic – tři čtvrtiny (74 %) osob si myslí, že jejich zpravodajství obsahuje ve velké míře manipulativní informace. Jen 3 % Čechů jsou neochvějně přesvědčena, že všechny jejich informace jsou naprosto spolehlivé. Ačkoliv si Česká televize vede v tomto ohledu výrazně lépe, také o jejích informacích má ve větší míře pochybnosti téměř polovina (45 %) české veřejnosti.
Překvapivé ovšem je, že etablované domácí komerční televize si vedou z hlediska důvěryhodnosti přinášených zpráv ještě hůře, než sociální sítě. Těm svým dosahem a vlivem v ČR kraluje Facebook. O sociálních sítích je přitom známo, že jsou oblíbenou platformou pro šíření zkreslených, lživých a cíleně manipulativních zpráv. Hlasitou globální diskusi na toto téma vyvolaly zejména nedávné prezidentské volby ve Spojených státech. I odborníci mohou jen spekulovat, nakolik lživé informace, šířené o obou kandidátech, nakonec pohnuly veřejným míněním Američanů a ovlivnily tak nekorektně výsledek hlasování.
Překvapivě dobře mezi Čechy dopadly v hodnocení důvěryhodnosti také alternativní zpravodajské portály, o jejichž objektivitě panují v odborných kruzích pochybnosti (Parlamentní listy, Sputnik…). Za manipulativní je považuje jen 24 % Čechů (nicméně většina populace tyto zdroje vůbec neregistruje).

Výstřižek.PNG

Rozdělení pomocí korespondenční analýzy z hlediska jednotlivých politických stran ukazuje:
• Voliči TOP09 a Zelených typicky považují za manipulativní alternativní webové portály (PL, Sputnik…) a také zpravodajství ruské televize.
• Voliči SPD a SPO považují typicky za manipulativní mainstreamová média (deníky, hlavní webové portály, časopisy), naopak „jsou daleko“ od alternativních webových portálů – tj. nepovažují je za tolik manipulativní.
• Voliči KSČM a také DSSS vidí typicky jako manipulativní sociální sítě a také zpravodajství CNN.
• Voliči ODS, ČSSD, ANO a KDU-ČSL jsou „ve středu“ a nemají tedy blízko k žádnému z médií. Typicky označují za manipulativní zpravodajství komerčních televizí.

Výstřižek.PNG

Mezi Čechy panuje přesvědčení, že manipulativní informace jsou závažnou hrozbou (65 %).
Současně podle české veřejnosti neexistuje jasné přesvědčení o tom, kdo za manipulativními informacemi vlastně stojí.
Rusko, proti kterému se opakovaně vymezovaly zprávy českých bezpečnostních složek, je vnímáno populací jako stejně rizikové jako např. Spojené státy americké.

Výstřižek 2.PNG

Velká většina české veřejnosti je přesvědčena o tom, že s manipulativními informacemi je potřeba bojovat. Myslí si to 8 z 10 Čechů. Ovšem ačkoliv jsou Češi pro boj s manipulativními informacemi, představa, že by tento boj mělo vést zřizované Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám není českou veřejností přijímána jednoznačně – i když souhlasné názory převažují nad těmi odmítavými.

Výstřižek 3.PNG

Z VÝZKUMU EXISTUJE TAKÉ DETAILNĚJŠÍ ZPRÁVA, KTEROU JE MOŽNÉ OBDRŽET NA NÍŽE UVEDENÉM KONTAKTU SPOLEČNĚ S PŘÍPADNÝM DALŠÍM KOMENTÁŘEM.

Pro další informace prosím kontaktujte:
Vojtěch Hündl
gsm: +420 731 403 626
hundl@ppmfactum.cz