Mezi českými poradenskými firmami je největší M.C.Triton

12. 04. 2007
Největší poradenské firmy dle celkové výše tržeb
Mezi největší firmy na trhu poradenských služeb v České republice je možno zařadit těchto TOP10 společností (VIZ tabulka níže):

tabulka - TOP 10 společností

Celkem bylo porovnáváno 38 českých i zahraničních poradenských společností všech právních forem, jež alespoň zčásti nabízejí služby i v oblasti manažerského a strategického poradenství. Řada poradenských firem, jako je např. Accenture Central Europe, A. T. Kearney a další organizační složky zahraničních poradenských firem, údaje o tržbách či obratu týkající se jejich aktivit v České republice nezveřejňují. Tyto firmy / organizační složky proto nemohly být ve výsledném pořadí uvedeny.

Uváděné pořadí poradenských firem vyplývá z celkové výše tržeb zveřejněné těmito společnostmi v letech 2005, popř. v r. 2004 (KPMG).

V rámci průzkumu trhu bylo vyhodnoceno i pořadí prvních deseti poradenských firem, u nichž podíl tržeb ve sféře manažerského / strategického poradenství činí více než 50 % z celkových ročních tržeb.
Níže jsou uvedeny poradenské firmy seřazené sestupně podle celkové výše jejich tržeb/obratu a s uplatněním tohoto dílčího hlediska:

1. Deloitte Czech Republic
2. Mc Kinsey & Company
3. Consulting České spořitelny
4. M.C.TRITON
5. INCOMA Consult
6. Raven Consulting
7. Arthur D. Little GmbH
8. BERMAN GROUP
9. TES Praha
10. INVENTIO CONSULTING

Z hlediska výše celkových tržeb plynoucích z oblasti manažerského / strategického poradenství je největší českou poradenskou firmou společnost M. C. TRITON, neboť první tři firmy ve výše uvedeném žebříčku mají majoritu zahraničního kapitálu.

TOP 6 firem s majoritou českého kapitálu

Metodická poznámka k průzkumu:
Předmětem průzkumu byly poradenské společnosti, které mají jako hlavní předmět podnikání zapsáno „Poradenství v oblasti podnikání a řízení“ (OKEČ 74140) nebo mají jako hlavní předmět podnikání zapsáno „Účetní a auditorské činnosti a jejich revize - daňové poradenství“ (OKEČ 74120).

Údaje o firmách byly čerpány z veřejně dostupných zdrojů, jakými jsou především: Obchodní rejstřík, Obchodní věstník, Kniha seznamů (Book of Lists) společnosti Stanford a. s., databáze MAGNUS společnosti ČEKIA a. s., internetové stránky poradenských firem, případně denní či odborný tisk.

Údaje o ročních tržbách za období let 2003-2005 (rok 2006 není dosud k dispozici) představují souhrnné tržby společností za jejich VEŠKERÉ AKTIVITY, tj. včetně tržeb za manažerské a strategické poradenství, účetní a auditorské činnosti a jejich revize, daňové poradenství, personální poradenství, školící činnosti, vyhledávání a umístění řídících pracovníků apod.