Mezinárodní výzkum European Social Survey (ESS Round 5)

17. 01. 2011

V současné době probíhá v celkem 31 zemích Evropy šetření s názvem European Social Survey. V České republice výzkum připravily Sociologický ústav Akademie věd ČR a výzkumná agentura Factum Invenio. Celkem bude dotazováno více jak 2000 obyvatel ČR vybraných náhodným způsobem. Další detaily k šetření viz Avizní dopis pro respondenty popř. na telefonním čísle 233 111 011.Mgr. Lucie Macková
Project Manager Factum Invenio