Meziroční vývoj názorů odborné veřejnosti na konkurenční prostředí českého energetického trhu

08. 10. 2004
Pozn.: V této tiskové zprávě jsou uvedeny názory odborné veřejnosti (energetici nebo zástupci společností), výzkum charakteru business-to-business probíhá kvartálně na reprezentativním vzorku společností n=500 s více než 5 zaměstnanci v České republice.

Změní společnosti svého dodavatele elektřiny?
Oproti loňskému roku se setkáváme s dosti výrazným posunem v názorech na změnu dodavatele elektrické energie (porovnání názorů v červnu 2003 a v červnu 2004). Počet společností, které hodlají o změně dodavatele uvažovat se snižuje. I když je jejich počet stále veliký, můžeme dle zkušeností z okolních států předpokládat, že se bude i nadále snižovat, a že praktický dopad úvah o změně dodavatele nebude příliš významný. Oproti šetření v roce 2003 však zástupci společností a energetici častěji uvádějí, že vůbec nevidí důvod ke změně dodavatele elektřiny (nyní dokonce 27% společností).

Naplní uvolňování trhu s elektřinou očekávání zástupců společností a energetiků?
Více než jedna třetina společností (38%) se domnívá, že liberalizace českého energetického trhu rozhodně naplní jejich očekávání (v roce 2003 to bylo pouze 20%). Odborná veřejnost je ve srovnání s loňským rokem o poznání optimističtější. Celkově v tomto směru liberalizaci pozitivně hodnotí kolem 80% společností v ČR.

Znají energetici pojem Unbundling?
Do šetření bylo mimořádně zařazeno téma znalosti aktuálního pojmu Unbundlingu jako požadavku EU na zavedení oddělené evidence a sestavení rozvahy a výsledovky za jednotlivé licencované činnosti v oblasti energetiky. Ze šetření v září 2004 vyplývá, že pojem Unbundling je zatím širší odborné veřejnosti neznámý. Energetici a zástupci společností zatím pojem Unbundling prakticky nezaznamenali. Toto zjištění svědčí o významné mezeře v informovanosti odborné veřejnosti.