Na jakou pumpu pro benzín a na kterou na záchod?

22. 10. 2009
Tato zjištění vyplývají z výsledků výzkumu mapujícího návštěvnost čerpacích stanic a jejich image mezi českou běžnou i automobilovou populací. Sběr dat proběhl v červnu 2009 na reprezentativním vzorku obecné populace ČR starší 15 let (1022 respondentů). K dispozici je volně prodejná zpráva z výzkumu, která obsahuje podrobnou analýzu jednotlivých značek čerpacích stanic včetně určení jejich pozice na trhu a segmentace zákazníků.

Benzina těží z tradice
Co se týká znalosti jednotlivých značek čerpacích stanic, ze své tradice výrazně těží Benzina. Sami od sebe ji jmenují více než tři čtvrtiny české populace. S výrazným odstupem je druhou nejčastěji jmenovanou značkou Shell, kterou zná více než polovina obyvatel ČR (55 %). Obdobné spontánní znalosti dosahuje také síť čerpacích stanic OMV (51 %).
Znalost jednotlivých značek čerpacích stanic se přitom do značné míry liší s ohledem na věk lidí. Zatímco zahraniční značky Shell a OMV znají ve vyšší míře lidé mladší, domácí Benzina napadne nejčastěji ty ve věku nad 60 let. Pokud mají lidé možnost výběru ze seznamu značek čerpacích stanic, jejich povědomí o přítomnosti na českém trhu všech zmíněných značek roste.

Spontánní znalost čerpacích stanic


Která je ta nej?
Hodnocení nejlepší značky čerpacích stanic řidiči je poměrně složité. Do jejich rozhodování vstupuje mnoho faktorů od ceny a kvality pohonných hmot, nabídky služeb a tak dále až po čistotu toalet. Nicméně co se týká celkového dojmu z jednotlivých sítí čerpacích stanic, nejlépe řidiči hodnotí značku Shell (rozhodně pozitivně 34 % motoristů) a hned po ní OMV (rozhodně pozitivně 26 % motoristů). Benzina je hodnocena hůře a je podle řidičů srovnatelná s čerpacími stanicemi Agip a Esso (rozhodně pozitivně je hodnotí kolem 16 % motoristů). Mnozí motoristé však nerozlišují značky Benzina a Benzina Plus, které se z hlediska poskytovaných služeb od sebe liší.
Řidiči rovněž prokazují jednotlivým značkám čerpacích stanic různou míru věrnosti. Některé čerpací stanice si totiž své zákazníky dovedou lépe získat než jiné. Ondřej Novák z agentury Factum Invenio, která výzkum realizovala, k tomu uvedl: „Jak vyplývá z hlubší analýzy, neliší se jen současná pozice značek na trhu, ale také jejich potenciál budoucího úspěšného udržení stávajících a získání nových zákazníků. K tomu vedou různé cesty – od vhodně zvoleného věrnostního programu až po stále ještě zanedbávanou čistotu toalet.“

Celkové hodnocení čerpacích stanic


Když řidič akutně potřebuje
Hlavním důvodem návštěvy čerpací stanice pro řidiče zůstává dočerpání pohonných hmot. Jsou však případy, kdy řidič akutně potřebuje něco jiného, než naplnit prázdnou nádrž. A připravenost čerpacích stanic na takovou situaci není zdaleka ideální. Více než třetina řidičů (36 %) tak říká, že např. dostatečně čisté toalety nemá žádná ze značek čerpacích stanic. Nejlépe je v tomto ohledu hodnoceno sociální zařízení značek Shell a OMV, spokojena je s nimi necelá třetina (32 resp. 31 %) motoristů. Výrazně hůře je hodnocena Benzina, jejíž toalety považuje za dostatečně čisté pouze necelá čtvrtina řidičů (24 %). Pro komfort svých zákazníků tak mají všechny značky čerpacích stanic ještě hodně co dohánět.

Jsem spokojen/a s čistotou toalet na čerpací stanici