Na úřad přes internet

28. 02. 2006
Vyplývá to z výsledků aktuálního výzkumu, který byl proveden v lednu 2006 v rámci pravidelného omnibusového šetření společnosti Factum Invenio. Cílovou skupinou byl reprezentativní vzorek populace České republiky (1030 občanů ČR starších 15ti let).

Na úřad přes internet?
Internet využila již alespoň jednou k hledání informací týkajících se státní správy více než jedna třetina (38 %) uživatelů internetu v ČR ve věku nad 15 let. Pravidelných uživatelů je 8 %. Velká část uživatelů (42 %) ani v budoucnu neplánuje internet využívat k tomuto účelu.

Prostřednictvím internetu komunikují se státní správou nebo vyhledávají informace z této oblasti zejména lidé středního věku (30-44 let) a s vyšším vzděláním. Z jednotlivých krajů se nejvíce řídí mottem „Na úřad přes internet!“ obyvatelé Prahy (51 %), opačná situace byla zaznamenána ve Zlínském kraji a na Vysočině (19, resp. 20 %).

„Lidé mladší třiceti let obvykle nepotřebují vyřizovat mnoho záležitostí na úřadech“, říká Michal Peca ze společnosti Factum Invenio. „Naopak lidé ve věku nad 45 let používají internet v menší míře než lidé mladší, a zároveň nemají příliš velkou důvěru v bezpečnost internetu, a to se odráží i v oblasti komunikace se státní správou“.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Z uživatelů internetu, kteří dosud nevyužili internet pro vyhledávání informací na stránkách státní správy, polovina uvedla jako důvod, že zatím nepotřebovala nic vyřizovat. Jedná se zejména o lidi mladší třiceti let a s vyšším příjmem. Další častou příčinou nevyužívání internetu k uvedeným účelům je upřednostňování osobního kontaktu (jedna třetina uživatelů internetu). Týká se to hlavně lidí starších, kteří sice internet používají, ale nikoliv k vyřizování úředních záležitostí. Podle každého šestého uživatele není bezpečné posílat osobní údaje prostřednictvím internetu.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Výrazná část lidí, kteří již někdy použili internet k získání informací o státní správě, navštívila webové stránky krajských, městských nebo obecních úřadů (87 %), případně vyhledávala kontakty na některou ze státních institucí (76 %). Poměrně častým cílem uživatelů je také Portál veřejné správy (57 %), obchodní rejstřík (48 %) a webové stránky vlády, ministerstev (51 %) a dalších státních institucí (66 %). Naopak příliš populární zatím není možnost podat daňové přiznání prostřednictvím internetu (10 %).

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Elektronický podpis
Elektronický podpis stále zůstává v populaci ČR poměrně neznámým pojmem. Jedna čtvrtina lidí netuší, co je elektronický podpis. Pouze 1 % obyvatel ČR ve věku nad 15 let již někdy elektronický podpis použilo, dalších 12 % sice dosud nikoliv, ale uvažuje o tom do budoucna. Podle 87 % občanů je elektronický podpis pro ně nepotřebný, příčinou je pravděpodobně především malá informovanost o možnostech využití.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ