Naposledy: stranické preference a volební model

07. 03. 2008
Firma Factum Invenio pokládala dlouhodobě v rámci svého programu Factum Omnibus otázky týkající se stranických a voličských preferencí. Na základě dohod iniciovaných sdružením výzkumných agentur SIMAR byly od 2. pololetí 2006 v každé zprávě uváděny jednak stranické preference, jednak volební model předpokládaných výsledků voleb do Poslanecké sněmovny. Volební model, který Factum Invenio zpracovávala, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje.

Dotazování proběhlo ve dnech 22. – 27.2.2008 na reprezentativním vzorku 999 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

V souladu se svým oznámením z 13. února 2008 dnes zveřejňuje Factum Invenio údaje o stranických preferencích a volebním modelu naposledy.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že v polovině ledna 2008 by se voleb do Poslanecké sněmovny zúčastnilo 63,4 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast se po dlouhé době přiblížila skutečné účasti ve volbách do Sněmovny v červnu 2006 (64,5 % oprávněných voličů). Tento vývoj patrně souvisí s nárůstem zájmu veřejnosti o politiku v období prezidentské volby.

Stranické preference

Volební model

Volební model využívá jako jednoho z podkladů aktuálního stavu stranických preferencí. Ty je třeba hodnotit na pozadí skutečnosti, že čtyři z deseti občanů se k žádné straně nepřiklání (16,2 % všech oprávněných voličů neví, komu by dalo svůj hlas, a 23,7 % oprávněných voličů nyní výslovně svou účast ve volbách vyloučilo). Současný výzkum ukázal, že pětiprocentní hranici, která je pro vstup do Poslanecké sněmovny nutná, by se opět podařilo překonat pěti politickým stranám. Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by ČSSD pravděpodobně získala 79 mandátů, ODS 65 mandátů, KSČM 33 mandátů, Strana zelených 14 mandátů a KDU-ČSL 9 mandátů. I když odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku 2 poslaneckých křesel, spolehlivou většinu ve Sněmovně by získala levicová koalice ČSSD a KSČM, levostředová koaliční vláda ČSSD, SZ a KDU-ČSL nebo velká koalice ČSSD a ODS.

Srovnání předpokládaných volebních výsledků

Výsledky volebního modelu ukazují, že trend růstu předpokládaného volebního zisku ČSSD se zastavil. ODS proti výsledku loňských voleb i proti své podpoře z počátku loňského roku nadále ztrácí, došlo však k obratu trendu a strana posílila. Podpora KSČM se vrátila na obvyklou úroveň. Zastavil se trend poklesu očekávaného výsledku Strany zelených, který zůstává na vyšší úrovni než v červnu 2006. Nepříznivý trend ovšem zatím pokračuje v případě KDU-ČSL. Průzkum se nevěnoval otázce, zda tento vývoj nějak souvisí se situací kolem Jiřího Čunka.