Nárůst využívání e-governmentu ve světě se zpomaluje

08. 12. 2003
Toto číslo znamená, podle nového šetření provedeného celosvětovou výzkumnou skupinou TNS, pokles oproti 15% ročnímu růstu dosaženému do listopadu 2002.

Pravidelný roční výzkum, provedený ve 32 zemích, ukazuje, že tempo růstu využívání e-governmentu se za poslední rok zpomalilo, a svědčí o tom, že strategie dalšího zvyšování budou vyžadovat více času než se původně předpokládalo.

Ze studie vyplývá, že na čele pelotonu využívání e-governmentu jsou stále skandinávské země – více než šest z deseti dospělých využívá v Dánsku (63 %) a Norsku (62 %) služby úřadů on-line. Naproti tomu, v mnoha zemích střední a východní Evropy je využívání e-governmentu na mnohem nižší úrovni – v Bulharsku využívá služeb úřadů on-line pouhé jedno procento a v Maďarsku a Polsku šest procent občanů.

Nárůst využívání e-governmentu se zpomalil v mnoha zemích, zvláště ve Spojených státech amerických (43 % v roce 2002 se zvýšilo na 44 % v roce 2003) a v Německu (24 % na 26 % ve stejném období). V Singapuru zůstává úroveň stejná (53 %) a v Turecku klesá (z 13 % v roce 2002 na 9 % v roce 2003), což naznačuje slábnutí poptávky po zpřístupňování a poskytování informací úřadů po internetu.

Na druhé straně, v některých jiných zemích, zejména v těch, kde je využívání e-governmentu už dobře zavedeno, je obrázek příznivější. Nejvíce rozsah využívání vzrostl v Nizozemí (z 41 % v roce 2002 na 52 % v roce 2003), Dánsku (z 53 % na 63 %), Finsku (z 49 % na 58 %) a Francii (z 25 % na 35 %). Růst zaznamenala i Česká republika – využívání elektronické komunikace s úřady vzrostlo z 18 % v roce 2002 na 23 % v roce letošním. Zahájení provozu Portálu veřejné správy v říjnu t.r. by se mohlo stát impulsem k dalšímu nárůstu uživatelů e-governmentu.