Názory na situaci českého trhu s elektrickou energií

14. 11. 2007
Agentura Factum Invenio realizovala v rámci svého dlouhodobého výzkumného programu zaměřeného na klíčové otázky života české společnosti průzkum názorů české veřejnosti na otázky týkající se trhu s elektrickou energií. Dotazování proběhlo ve dnech 27.9. – 3.10.2007 na reprezentativním vzorku 1006 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem a současně na souboru 10 decision makerů reprezentujících vrcholné orgány státní správy a zákonodárné sbory.

Informovanost o trhu s elektrickou energií

Informovanost české veřejnosti o nabídkách dodavatelů elektrické energie není velká.

Máte dostatečné informace o dodavatelích elektrické energie?

Přes dvě třetiny obyvatel (69 %) nemá v této oblasti dostatečné informace: 39 % lidí by tyto informace rádo získalo, skoro třetinu (30 %) vůbec nezajímají.
Poměr mezi informovanými lidmi, kteří získávají informace sami a těmi, kterým informace zasílají sami dodavatelé, je prakticky stejný (16%, respektive 15%).

Spokojenost s dodávkami elektrické energie, ale nespokojenost s její cenou

Téměř devět z deseti občanů ČR (86 %) je spokojeno s dodávkami elektrické energie. Pokud s těmito dodávkami veřejnost spokojena není (12 %), pak nejčastěji z důvodu vysokých cen elektrické energie či výpadků proudu. Lidé jsou spokojeni i se službami, které souvisejí s dodávkami elektrické energie, i když je tato spokojenost menší (73 %).

Spokojenost s cenou elektrické energie

Přesně opačný názor má veřejnost na cenu elektrické energie. S její výší je nespokojeno plných 93% lidí. Více než polovina obyvatel uvádí, že cena elektrické energie je „strašně vysoká“ (55%), jen pro 7% lidí je přiměřená.

„Podle veřejnosti je hlavní příčinou růstu ceny elektrické energie především silné postavení jedné energetické společnosti. Jako další příčiny uvádí veřejnost malou konkurenci a růst cen ropy a plynu na světových trzích,“ říká Miroslav Oupic ze společnosti Factum Invenio.

Reakce na růst cen elektrické energie

Skoro polovina obyvatel (46 %) reaguje na vyšší cenu elektrické energie pouze zamezením plýtvání, aniž by svou spotřebu omezovala. Více než třetina lidí (39 %) omezuje svoji spotřebu elektrické energie, naproti tomu plných 15 % veřejnosti se rostoucími cenami elektrické energie vůbec nezabývá.

O nahrazení elektřiny jiným, levnějším typem energie uvažuje 27 % lidí a dalších 12 % již tuto změnu provedlo. Naproti tomu více než třetina obyvatel (35 %) o změně neuvažuje a více než čtvrtina (27 %) změnu (podle vlastního vyjádření) z různých důvodů provést nemůže.

Málo vnímaná konkurence na trhu elektrické energie

Názory veřejnosti na úroveň konkurence jak na trhu výroby elektrické energie, tak na trhu služeb s ní spojenými jsou vcelku podobné. Polovina lidí pochybuje o konkurenčním prostředí: 27 % si myslí, že žádná konkurence na obou trzích neexistuje, další zhruba pětina soudí, že na trhu se pohybuje jen několik spolupracujících firem.
Veřejnost vidí největší bariéry v konkurenci na obou trzích (výroba elektrické energie, služby) v existenci lobby dominantního výrobce, tedy ČEZ (68 %). Za další významnou bariéru považují lidé současnou legislativu a platné zákony (56 %).

Většina lidí by byla ochotna při zajímavé nabídce uvažovat o změně dodavatele elektrické energie, přičemž 42 % obyvatel by potřebovalo se změnou pomoci. V současnosti se rozhoduje provést tuto změnu 16 % veřejnosti, naproti tomu je 27 % spokojeno se současným stavem.