Názory na svátek svatého Valentýna

16. 03. 2004
Společnost TNS Factum, s.r.o. položila v rámci svého programu TNS Omnimas otázky týkající se názorů na svátek svatého Valentýna. Dotazování proběhlo ve dnech 13. 2. – 18. 2. 2004 metodou řízených osobních rozhovorů na reprezentativním výběrovém souboru 1002 občanů České republiky ve věku od 15 let získaném kvótním výběrem.

Svátek svatého Valentýna nejvíce lidí (61,5 % z celkového počtu respondentů) spojuje se svátkem zamilovaných nebo svátkem lásky.
Jedné pětině dotázaných tento svátek nic neříká. S rostoucím věkem neznalost tohoto svátku stoupá.

Obecně se tento svátek netěší velké popularitě - 62,2 % respondentů svátek svatého Valentýna letos vůbec neslavilo a v letech minulých se takto vyslovily téměř 2/3 všech dotázaných. Třetinový podíl Čechů, kteří sv. Valentýna slaví, je poměrně vysoký vzhledem k jeho nedlouhé tradici v našich krajích.

Třetina dotázaných se vzájemně obdarovává s partnerem či partnerkou dárky nebo drobnými pozornostmi a 27 % respondentů přímo uvedlo, že dávají nebo dostávají od partnera/partnerky květiny. 15 % respondentů jde s partnerem/partnerkou na večeři.

Necelá třetina dotázaných uvedla, že nejromantičtějším dnem v roce je pro ně výročí jejich svatby. Dalším v řadě nejvíce romantických dnů v roce je výročí seznámení (15,2 %), poté následuje 1. máj (10,4 %) a až za tímto dnem se s hodnotou 8,7 % nachází svátek svatého Valentýna.