Názory obyvatel na český trh s elektrickou energií

22. 12. 2008
Agentura Factum Invenio realizovala v rámci svého dlouhodobého výzkumného programu zaměřeného na klíčové otázky života české společnosti průzkum názorů české veřejnosti na otázky týkající se trhu s elektrickou energií. Dotazování proběhlo v květnu letošního roku na reprezentativním vzorku 1000 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Informovanost o trhu s elektrickou energií
Informovanost české veřejnosti o nabídkách dodavatelů elektrické energie, tak jako v minulém roce, není velká.

Čtyři pětiny obyvatel (80 %) nemá o této oblasti dostatečné informace: 42 % lidí by informace rádo získalo, na druhé straně více než třetinu obyvatel (38 %) vůbec nezajímají. Proti minulému roku vzrostl počet neinformovaných lidí (o 11 procentních bodů).

Máte dostatečné informace o konkurenčních nabídkách dodavatelů elektrické energie?

Počet lidí, kteří si hledají informace sami je dvojnásobný oproti těm, kterým jsou informace zasílány dodavateli (13% oproti 6%). V minulém roce byl tento poměr prakticky stejný (16% a 15%).

Spokojenost s dodávkami elektrické energie, ale nespokojenost s její cenou
Téměř devět z deseti občanů ČR (86 %) je spokojeno s dodávkami elektrické energie (stejně jako v minulém roce). Lidé jsou spokojeni i se službami, které souvisejí s dodávkami elektrické energie, i když je tato spokojenost menší (79 %). Oproti minulému roku se tato spokojenost zvýšila o 3 procentní body.

Jaký máte názor na cenu elektrické energie?


Přesně opačný názor má veřejnost na cenu elektrické energie. S její výší je nespokojeno plných 95% lidí, tedy o 3 procentní body více než v minulém roce. Skoro dvě třetiny obyvatel uvádí, že cena elektrické energie je příliš vysoká (63%, tj. roční nárůst o 8 procentních bodů). Jen pro 6% lidí je přiměřená.

V meziročním srovnání byl zaznamenán pokles spokojenosti s cenou elektrické energie oproti nárůstu spokojenosti s dodávkami elektrické energie.

Reakce domácností na růst cen elektrické energie
Necelá polovina obyvatel (48 %, tj. o dva procentní body více než v minulém roce) reaguje na vyšší cenu elektrické energie pouze zamezením plýtvání, aniž by svou spotřebu omezovala. Dvě pětiny lidí (40 %, v loňském roce 39%) omezuje svoji spotřebu elektrické energie. Naproti tomu plných 12 % veřejnosti se rostoucími cenami elektrické energie vůbec nezabývá (pokles o 3 procentní body).

Jak Vaše domácnost reaguje na růst cen elektrické energie?

O nahrazení elektřiny jiným, levnějším typem energie uvažuje 13 % lidí (oproti 27% v minulém roce) a dalších 6 % již tuto změnu provedlo (meziroční pokles o 50%). Naproti tomu více než polovina obyvatel (54 %) o změně neuvažuje, což je meziroční pokles o 18 procentních bodů, a více než čtvrtina (27 %), stejně jako v minulém roce, změnu (podle vlastního vyjádření) z různých důvodů provést nemůže.

Málo vnímaná konkurence na trhu elektrické energie
Názory veřejnosti na úroveň konkurence jak na trhu výroby elektrické energie, tak na trhu služeb s ní spojenými jsou vcelku podobné. Třetina lidí konkurenci na obou trzích nedokázala ohodnotit. Necelá polovina lidí pochybuje o konkurenčním prostředí: 23 % si myslí, že žádná konkurence ve výrobě elektrické energie neexistuje (u konkurence v obchodě s elektrickou energií si to myslí 18% lidí) další zhruba čtvrtina soudí, že je na trhu malá konkurence (25% u konkurence v obchodě s elektrickou energií a 23% v její obchodě).

Většina lidí by byla ochotna při zajímavé nabídce uvažovat o změně dodavatele elektrické energie, přičemž 42 % obyvatel by potřebovalo se změnou pomoci. V současnosti se rozhoduje provést tuto změnu 11 % veřejnosti (zvýšení o 5 procentních bodů), naproti tomu je 26 % spokojeno se současným stavem, což je téměř stejné množství jako v minulém roce (27%).

Další informace jsou obsaženy v podrobné, volně prodejné zprávě, která se zabývá názory obyvatel na český trh s elektrickou energií.