Názory obyvatel na český trh s elektrickou energií

07. 10. 2009
Agentura Factum Invenio realizovala v rámci svého dlouhodobého výzkumného programu zaměřeného na klíčové otázky života české společnosti průzkum týkající se trhu s elektrickou energií. Dotazování proběhlo v červenci letošního roku na reprezentativním vzorku 1.069 občanů ČR ve věku od 15 let, získaném kvótním výběrem.

Máte dostatečné informace o konkurenčních nabídkách dodavatelů  elektrické energie?

Pouze 1/5 lidí (21 %) má o nabídkách ostatních dodavatelů elektrické energie dostatečné informace. Více než polovina z nich si informace hledá sama (12 %). Menší části z nich (9 %) pak informace zasílají sami dodavatelé.

Každý 11 Čech byl v poslední době osloven konkurenční nabídkou na změnu dodavatele elektrické energie. Nejčastějšími způsoby jsou: osobní kontakt (42%), kontakt písemnou nebo telefonickou formou a dále kontakt písemnou formou společně s fakturou.

Existují jiné než cenové důvody ke změně dodavatele elektrické energie?

Pro více než polovinu (60 %) populace nejsou jiné než cenové důvody skutečným důvodem ke změně dodavatele elektrické energie (EE). Zbývající dvě pětiny lidí by mezi nejvýznamnější důvody zařadili benefitní program, možnost fixace ceny a možnost odebírat elektrickou energii a plyn od jednoho dodavatele.

Co kromě ceny, by Vás mohlo ovlivnit při rozhodování o změně dodavatele elektrické energie?

Další informace jsou obsaženy v podrobné, volně prodejné zprávě, která se zabývá názory obyvatel na český trh s elektrickou energií.