Názory veřejnosti na volbu V. Klause prezidentem

23. 03. 2003
Firma TNS Factum, s.r.o., položila v rámci svého programu Factum Omnibus otázky týkající se názorů české veřejnosti na zvolení Václava Klause českým prezidentem.

Šetření, jehož výsledky uvádíme, proběhlo 7.-12.3.2003 na reprezentativním vzorku 1062 občanů ČR ve věku od 15 let, získaném kvótním výběrem.