Nejznámější sítí lékáren jsou lékárny Dr. Max

06. 10. 2009
V červnu 2009 realizovala společnost Factum Invenio rozsáhlé výzkumné šetření, ze kterého uvádíme některé výsledky. Výzkum byl proveden technikou standardizovaného řízeného osobního rozhovoru na reprezentativním vzorku 539 návštěvníků lékáren, vybraném kvótním způsobem. Kvóty byly nastaveny na základě znalosti o návštěvnosti lékáren z Omnibusového šetření.

Návštěva a vnímání lékárny

Pouze pětina návštěvníků lékáren navštívila lékárnu více jak 5x za poslední 3 měsíce. Většina (78 %) navštívila lékárnu za poslední čtvrtrok maximálně 4x. Častěji navštěvují lékárnu ženy a lidé vyššího věku. Frekvence návštěv rovněž roste s rostoucí velikostí místa bydliště.
Lékárna není svými zákazníky vnímána jako běžný obchod, ale jako zdravotnické zařízení, kde je možné nejen nakupovat, ale hlavně se poradit. Alespoň někdy vnímá lékárnu jako zdravotnické zařízení 84 % lidí, kteří ji navštěvují, a pouze 16 % ji chápe jako běžný obchod. S rostoucím věkem roste podíl osob, které lékárnu vnímají jako spíše zdravotnické zařízení, a s obdobným postojem se rovněž můžeme častěji setkat mezi ženami než muži.

Je pro vás lékárna spíše běžný obchod nebo zdravotnické zařízení?

Znalost řetězcových lékáren

Spontánní i navozená znalost řetězcových lékáren je nevyvážená. Nejvíce znají návštěvníci lékáren řetězcovou lékárnu Dr. Max, jejíž znalost je, ať už spontánní nebo navozená, vyšší a to téměř třikrát než u ostatních síťových lékáren jako jsou Lloyds, Pharmaland nebo Eurolékárna. Vysoká znalost značky řetězce Dr. Max je pravděpodobně dána jeho zviditelněním v médiích na jaře, kdy se rozhodl kompenzovat pacientům 30 Kč poplatek za položku na receptu. Více jak dvě pětiny zákazníků lékáren si však spontánně nevybavily žádnou řetězcovou lékárnu. I po nápovědě si nerozpomněli tři lidé z deseti.

Znalost řetězových lékáren


Generická substituce v lékárnách

O možnosti záměny léku lidé příliš informováni nejsou. Jen necelá pětina návštěvníků lékáren někdy sama požádala lékárníka o záměnu léku za lék se stejnou účinnou látkou, který je však s menším doplatkem či zcela bez doplatku. Lékárníci většinou žádosti pacientů vyhoví, 46 % lékárníků vždy pacientovu žádost uspokojilo a polovina někdy ano, někdy ne.
Ani lékárníci příliš aktivně generickou substituci pacientům nenabízejí. Pouze 35 % návštěvníků lékárny se někdy setkalo s tím, že jim byla lékárníkem navržena záměna léku, 60 % zákazníků nikdy toto nabídku nedostalo. Nicméně zákazníci lékáren návrh substituce ochotně přijímají, polovina z nich vždy přijala lékárníkovu nabídku záměny léku, 42 % pak někdy ano a někdy ne.

Nabídka záměny léku lékárníkem. Postup pacienta při této nabídce.