Nestraníci v čele, za nimi mimoparlamentní Zeman

11. 04. 2012
Nestraničtí kandidáti stále vedou, do druhého kola prezidentské volby by postoupili Jan Fischer a Jan Švejnar.

Ze stranických kandidátů mají nejvyšší podporu Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg.

Factum Invenio zveřejňuje volební model pro první kolo přímé volby prezidenta. Tento model je založen na deklarované podpoře jednotlivým potenciálním kandidátům, na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se přímé volby prezidenta. Zjištěné údaje se týkají výhradně potenciální přímé volby prezidenta a nemohou být žádným způsobem spojovány s jiným typem voleb. Factum Invenio zveřejňuje ve svém modelu pouze výsledky pro osobnosti, které by podle modelu získaly nejméně 3,0 % platných hlasů.

Dotazování proběhlo ve dnech 23. 3. 2012 - 3. 4. 2012 na reprezentativním vzorku 964 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem. Václavu Klausovi skončí funkční období 7. března 2013, přímá volba by se tedy měla poprvé konat mezi 6. lednem a 5. únorem příštího roku. Prezidentská kampaň je teprve na začátku své neoficiální části, složení kandidátů i vztah politických stran k nezávislým kandidátům se bude upřesňovat a názory veřejnosti se budou patrně značně měnit. Aktuální výsledky je proto nutné brát jako orientační.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že přímé volby prezidenta ČR by se zúčastnilo 64,7 % oprávněných voličů.

Žádný z navrhovaných kandidátů by v prvním kole nezískal nadpoloviční většinu hlasů, do druhého kola by postoupili nestraníci Jan Fischer se ziskem 23,3 % a Jan Švejnar se ziskem 17, 2 % hlasů. Náskok Jana Fischera se poněkud zmenšil.

Jak ukazuje graf aktuálního prezidentského modelu, straničtí kandidáti na Jana Fischera a Jana Švejnara ztrácejí. Nejlépe z nich by se umístil Miloš Zeman (10,0 %), následovaný Karlem Schwarzenbergem (8,3 %) a Janou Bobošíkovou (7,0 %). Z kandidátů ODS by nad 3 % získala pouze Miroslava Němcová (s aktuálním ziskem 5,6 %), na první vlnu z února 2012 si však významně pohoršila.

Prezidentský volební model k 11.4.2012


Podrobnější údaje o podpoře jednotlivých kandidátů elektrorátem hlavních politických stran a další analýzy obsahuje volně prodejná studie Factum Invenio.

Text otázek

Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Tel.: +420 731 403 699
Fax: +420 233 111 002
e-mail: herzmann@ppmfactum.cz