NetMonitor pokračuje dál

01. 04. 2004
Dne 30.3.2004 odstoupilo Sdružení pro internetovou reklamu s okamžitou platností od Smlouvy o spolupráci se společností iAudit International z důvodu podstatného porušení této smlouvy ze strany iAI. Společnost iAI již od 23.2.2004 tuto smlouvu neplní tím, že nespolupracuje s realizátorem výzkumu NetMonitor, společností TNS Factum, na realizaci tohoto výzkumu. Od tohoto data také iAI zadržuje data NetMonitoru patřící SPIRu coby zadavateli výzkumu.

SPIR tak reagoval na skutečnost, že již dne 29.3.2004 odstoupil od smlouvy o spolupráci se společností iAI ze stejných důvodů také realizátor výzkumu TNS F. TNS F současně vyjádřilo připravenost pokračovat ve spolupráci se SPIR a ve zkrácených termínech zajistit nové datové zdroje.

Od obou smluv bylo odstoupeno po několikatýdenním jednání se společností iAI, které ale nevedlo k žádnému posunu směrem k dohodě. iAI nepředložilo žádné důkazy, že by nedodržení metodiky NetMonitoru ze strany TNS F vedlo k poškození dat. Naopak podle stanoviska Metodologické komise SPIRu k poškození validity dat nedošlo.

SPIR a TNS F se dohodly na dodatku ke smlouvě o realizaci NetMonitoru, který umožní provoz NetMonitoru bez iAI coby subdodavatele. První výstupy upraveného výzkumu budou k dispozici 30.6.2004. Poté již budou výsledky NetMonitoru publikovány v pravidelném měsíčním rytmu.

SPIR zastupující většinu aktivně působících internetových médií a mediálních agentur tak i nadále zůstává jediným nezávislým a oficiálním poskytovatelem dat o sociodemografickém profilu návštěvníků internetových serverů. „Od většiny podstatných odběratelů NetMonitoru máme vyslovenu důvěru v data poskytovaná SPIRem a podporu v pokračování výzkumu bez dosavadního subdodavatele.

Všem zákazníkům se tímto velmi omlouváme za čtvrtletní výpadek dat,“ říká k tomu Petr Bednář, předseda Výkonné rady SPIRu.