Nová fakta o společnosti Factum

11. 06. 2004
Jedná se o vůbec první případ od roku 1990, kdy výzkumná agentura opouští nadnárodní řetězec a vrací se do rukou českého vlastníka. Nová společnost se bude jmenovat „Factum Invenio“.

„Přeneseně jde o hledání a nalézání faktů,“ vysvětlil Herzmann nový název firmy. Společnost se bude i nadále orientovat na výzkum veřejného mínění, průzkum trhu a marketingové poradenství. Kromě rozšířeného rozsahu konzultačních služeb v oboru se Factum Invenio nově zaměří na inovativní využívání výsledků výzkumů nejen pro rozhodovací, ale i vnitřní a vnější komunikační procesy zadavatelských subjektů.

K samotnému rozhodnutí o převzetí společnosti Herzmann uvedl: „To, že Factum je mé dítě, je prostě fakt. Volba mezi jeho úplným pohlcením nadnárodní společností a možností dohlížet samostatně na jeho zdárný budoucí rozvoj pro mne byla jasná. S týmem téměř padesáti odborníků a tisícovkou vyškolených tazatelů navážeme na profesní a etické hodnoty, které společnost Factum na zdejším trhu prosazuje již 13 let.“

Společnost Factum je dlouholetým členem české oborové asociace SIMAR a evropské ESOMAR, České marketingové společnosti, Britské obchodní komory v ČR a Francouzsko-české obchodní komory. Společnost se řídí přísnými směrnicemi a pravidly těchto organizací pro zajištění etiky výzkumů a objektivity výsledků.