Nové trendy v telekomunikacích

09. 11. 2006
Vyplývá to z aktuální vlny pravidelného výzkumu Zpráva o českém internetu (ZOČI), který společnost Factum Invenio realizuje dvakrát ročně již od roku 2000. Výzkum proběhl v říjnu 2006 a zúčastnil se ho reprezentativní vzorek 993 obyvatel České republiky ve věku nad 15 let.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

V posledních měsících se stále častěji začíná hovořit o možnosti přenášet televizní vysílání prostřednictvím internetu (IPTV). Přesto zatím tento způsob příjmu TV vysílání zůstává v České republice málo známý. V současné době využívá IPTV pouze 1 % obyvatel ČR ve věku nad 15 let. Další přibližně desetina lidí (9 %) předpokládá pořízení této služby v budoucnu. Čtvrtina populace (27 %) o IPTV již slyšela, ale nemá pocit, že by to byla služba, kterou by potřebovala používat. Největší část lidí (63 %) dosud nezaznamenala informaci o tom, že je možné sledovat televizní vysílání přes internet.

„Uvedený stav pochopitelně souvisí zejména s tím, že službu IPTV zatím v České republice nabízí pouze společnost Telefónica O2, a to teprve od září 2006. Další telekomunikační operátoři, Volný a České radiokomunikace, chystají spuštění služby začátkem příštího roku“, uvedl Michal Peca ze společnosti Factum Invenio.

Mezi uživatele internetové televize patří především lidé ve věku 21-40 let, se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním a s vyšším než průměrným příjmem. Pokud se zaměříme pouze na uživatele internetu, povědomí nejen o internetové televizi, ale i o dalších online službách, je samozřejmě výrazně vyšší než v běžné populaci. Zatímco 38 % uživatelů internetu o IPTV dosud neslyšelo, mezi neuživateli je tento podíl 86 %.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

V současné době prostřednictvím internetu telefonuje 5 % Čechů, což je ve srovnání s předchozími vlnami výzkumu nárůst. V listopadu 2005 využívala internet pro telefonování 2 % populace, od té doby tento podíl stále mírně roste (3 % v červnu 2006). Naopak se snižuje počet lidí, kteří žádnou informaci o telefonování přes internet (VoIP) dosud nezaregistrovali. Zatímco v listopadu 2005 o VoIP nevědělo 76 % populace, tak o rok později je to již „pouze“ 62 %.

Nové technologie, ať už se jedná o televizní vysílání, telefonování prostřednictvím internetu, případně další, se rozšiřují v ČR poměrně pozvolna. Jedním z důvodů je skutečnost, že lidé často o těchto službách vůbec nevědí, pokud ano, tak obvykle netuší, jaké výhody by jim nová technologie měla přinést. Nezanedbatelná je také stále relativně vysoká cena počítačů, internetu a dalších telekomunikačních služeb pro mnohé obyvatele ČR.

Výsledky studií Zpráva o českém internetu (ZOČI) a iOmnimas shrnuje volně prodejná zpráva zaměřená zejména na tato témata:
- využívání počítačů v ČR,
- penetrace internetu, účely využívání,
- typ připojení k internetu, poskytovatelé,
- internetové bankovnictví,
- online nakupování,
- penetrace mobilních telefonů, poskytovatelé, využívané služby,
- digitální televizní vysílání,
- balíčky telekomunikačních služeb,
- aj.