Obyvatelé Prahy 6 vzkazují budoucím zastupitelům: jsme tu spokojení, věnujte se dopravě a parkování.

23. 09. 2010
Občané Prahy 6 jsou ve velké většině se zdejším životem spokojeni, podle tří čtvrtin z nich se situace za posledních 10 let zlepšila.

Budoucí zastupitelstvo by se podle téměř poloviny obyvatel mělo věnovat především dopravě a parkování, následuje zdravotnictví, bezpečnost a sociální oblast.

Společnost Factum Invenio se dlouhodobě věnuje průzkumům na úrovni krajů, měst, obcí a městských částí. Uvedené poznatky vycházejí z výsledků seriálu výzkumů, které byly realizovány v průběhu let 2005 – 2010 se zaměřením na řadu komunálních témat včetně dopravy a parkování. Dotazování se vždy uskutečnilo na reprezentativním vzorku dospělé populace Prahy 6, získaném kvótním výběrem

Změny k lepšímu vnímá veřejnost Prahy 6 spíše v dlouhodobé perspektivě. Vývoj za minulých deset let hodnotí pozitivně téměř tři čtvrtiny občanů (72 %). Změny za období jednoho roku (2008/2009) kladně hodnotilo 37% občanů Prahy 6.

Změny v souvislosti se životem na Praze 6


Největší posun k lepšímu za období posledních 10 let vnímají rezidenti Prahy 6 v oblasti ekologie: v péči o zeleň (82%), v třídění komunálního odpadu (76 %) a v čistotě ulic a chodníků (71 %). Zhoršení pocítili obyvatelé Prahy 6 většinově jen v parkování (65 %) a silniční dopravě (51 %).

Za hlavní priority práce zastupitelstva, které vzejde z říjnových voleb, občané Prahy 6 označili především dopravu a parkování. S větším odstupem pak jmenovali zdravotnictví, bezpečnost a sociální oblast. V minulosti považovali obyvatelé Prahy 6 za prioritu také čistotu ulic, chodníků a parků. Z výsledků je zřejmé, že v véto oblasti již k požadovaným změnám došlo.

Oblasti, na které by se měla nová radnice Prahy 6 zaměřit


Text otázek
Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Tel.: +420 731 403 699
Fax: +420 233 111 002
e-mail: herzmann@ppmfactum.cz